Với mục tiêu phục hồi, trồng mới và quản lý bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặt ven biển tỉnh Thái Bình, nâng cao nhận thức, năng lực về phục hồi, bảo vệ và phát triển bền vững RNM, bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu, cải thiện sinh kế cho người dân địa phương, Chính phủ Hàn Quốc đã tài trợ Thái Bình dự án phục hồi và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn thông qua Hiệp định hợp tác lâm nghiệp ASEAN - Hàn Quốc (AFoCo).

Rừng ngập mặn Thái Thụy

Rừng ngập mặn Thái Thụy, Thái Bình

Theo đó tổng kinh phí dự án trên 2 triệu USD, trong đó tài trợ của Chính phủ Hàn Quốc là 1,9 triệu USD; vốn đối ứng của Việt Nam là 150.000 USD.

Dự án phục hồi và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn sẽ tạo được vành đai rừng ngập mặn vững chắc bảo vệ khoảng 54km đê biển dọc hai huyện Tiền Hải, Thái Thụy. Dự án được thực hiện từ năm 2015 đến năm 2024 tại 4 xã: Thụy Xuân, Thụy Hải (Thái Thụy), Đông Hoàng, Đông Long (Tiền Hải).

Dự án sẽ gồm 2 hợp phần: hợp phần 1 được thực hiện trong 3 năm đầu (2016 - 2018), trồng mới 80ha, trồng bổ sung 80ha, bảo vệ 960ha rừng bao gồm rừng được trồng mới, trồng bổ sung và diện tích rừng hiện có; hợp phần 2 thực hiện từ năm 2019 đến năm 2024, tập trung đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực và truyền thông.

Đến nay, trong tổng số trên 7.000 ha rừng ngập mặn ở Thái Bình thì rừng đặc dụng chiếm trên 3.000 ha còn lại là rừng phòng hộ. Ở một số xã như Nam Hưng, Nam Thịnh (huyện Tiền Hải) còn duy trì được một phần rừng nguyên sinh và có mật độ cây rừng gồm 2 tán, rừng hỗn giao bên dưới là vẹt, bên trên là bần.

Cuối năm 2008, UNESCO đã công nhận vùng đất ngập mặn ven biển của Thái Bình là một trong những khu dự trữ sinh quyển thế giới. Ý thức được vấn đề là vùng dự trữ sinh quyển sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho cộng đồng, trong những năm tới chương trình trồng rừng của Thái Bình tiếp tục hỗ trợ bà con các xã ven biển trồng rừng. Với những nơi đất bãi ven biển còn tiếp tục lấn ra, tỉnh sẽ đầu tư để bà con phát triển rừng, tạo đai rừng lớn hơn. Đặc biệt là tỉnh cũng xác định những vùng đất bãi ven đê chưa có rừng khép kín, sẽ có những chương trình, dự án đầu tư trồng rừng bằng nguồn vốn nâng cấp đê biển.

Bạn đang đọc bài viết Hàn Quốc tài trợ 1,9 triệu USD phục hồi, phát triển rừng ngập mặn tại tỉnh Thái Bình tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,