Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa xem xét thông qua phương án sắp xếp một số cơ quan thuộc cấp quận, huyện và các ban quản lý dự án.

Lãnh đạo Hải Phòng cân nhắc thông qua cơ chế đặc thù của thành phố đối với cán bộ bị giảm biên chế. Ảnh: Duy Thính

Lãnh đạo Hải Phòng cân nhắc thông qua cơ chế đặc thù của thành phố đối với cán bộ bị giảm biên chế. Ảnh: Duy Thính

Theo đó, quận Hồng Bàng sẽ hợp nhất 3 văn phòng Quận ủy, HĐND, UBND, lấy tên gọi chung là Văn phòng quận Hồng Bàng. Hiện các cơ quan này có 41 người, 7 lãnh đạo (2 cấp trưởng, 5 cấp phó). Sau sắp xếp sẽ còn 35 người, có 5 lãnh đạo (1 cấp trưởng, 4 cấp phó; trong năm 2019 sẽ giảm tiếp 1 cấp phó, còn lại đủ 3 cấp phó theo quy định). Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên cũng được sắp xếp lại phù hợp với cơ cấu mới.

Huyện An Dương cũng sẽ hợp nhất các văn phòng như trên. Về nhân sự, huyện dự kiến giữ nguyên như hiện nay gồm 21 người nhưng sẽ giảm được 1 cấp trưởng, 2 cấp phó, bảo đảm có 1 cấp trưởng, 3 cấp phó theo đúng quy định.

Riêng huyện Kiến Thụy đã thực hiện xong sắp xếp Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Giáo dục chính trị; Trưởng Ban Dân vận kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ. Đồng thời, huyện tiếp tục hợp nhất 3 văn phòng; hợp nhất Ủy ban Kiểm tra Đảng và Thanh tra Nhà nước; hợp nhất Ban Tổ chức  Đảng và Phòng Nội vụ. Sau sắp xếp giảm được 8 người, giảm 10 phòng làm việc, đồng thời giảm 4 cấp ủy. Huyện sẽ thực hiện việc này ngay trong năm 2018.

Quận Kiến An hợp nhất Ban Tổ chức và Phòng Nội vụ. Quận Dương Kinh thành lập cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đối với các Ban quản lý dự án trực thuộc UBND thành phố và các sở ngành, thành phố sẽ sáp nhập 6 Ban quản lý trực thuộc UBND thành phố. Cụ thể: sáp nhập Ban chuẩn bị dự án Tuyến đê quai lấn biển huyện Tiên Lãng vào Ban quản lý các công trình Nông nghiệp – Phát triển nông thôn, chuyển Ban quản lý các công trình Nông nghiệp – Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp- Phát triển nông thôn về trực thuộc UBND thành phố; sáp nhập Ban quản lý dự án nâng cấp đô thị, Ban quản lý các dự án công trình y tế, Ban quản lý dự án các công trình văn hóa, thể thao, du lịch vào Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng phát triển đô thị trực thuộc UBND thành phố; hợp nhất Ban quản lý dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp và Ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng khu kinh tế thành Ban Quản lý dự án xây dựng hạ tầng đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp trực thuộc UBND thành phố.

Cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, ngoài chế độ chính sách được hưởng theo quy định chung theo Nghị định 108 của Chính phủ, Hải Phòng sẽ hỗ trợ thêm từ ngân sách thành phố bằng đúng số đó. 

Theo Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành, việc thực hiện công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy cần thận trọng nhưng thể hiện được tinh thần quyết liệt, đáp ứng được mục tiêu tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Đây là công việc rất hệ trọng, liên quan tới tổ chức, bộ máy, tới tư tưởng, việc làm, đời sống của cán bộ công chức, viên chức nên cần bảo đảm đầy đủ các điều kiện, theo lộ trình, làm thận trọng, chắc chắn. 

Cụ thể cơ chế hỗ trợ đặc thù của thành phố như sau:

Về chế độ chính sách, đối với các trường hợp được quy định tại điều 2 Nghị định 108 đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi (nam đủ 55-58 tuổi, nữ đủ 50-53 tuổi), ngoài chế độ chính sách được hưởng theo Nghị định 108, được trợ cấp thêm từ nguồn ngân sách thành phố 3 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi; 5 tháng tiền lương hiện hưởng cho 20 năm đầu công tác có đóng BHXH; từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH được trợ cấp thêm nửa tháng tiền lương hiện hưởng. Mức trợ cấp này cũng được áp dụng cho đối tượng được quy định tại điều 2 Nghị định 108 đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi, nam trên 58 tuổi đến dưới 60 tuổi, nữ trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi. Đối với các đối tượng đủ điều kiện thôi việc ngay, ngoài chế độ chính sách được hưởng theo Nghị định 108 thì được trợ cấp thêm 3 tháng tiền lương hiện hưởng; 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác đóng BHXH. Dự kiến, tổng số kinh phí thực hiện chính sách đặc thủ từ ngân sách thành phố từ năm 2019 đến 2021 là hơn 256 tỷ đồng.

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng: Hợp nhất một số cơ quan, đơn vị để giảm đầu mối, giảm biên chế tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,