(DĐDN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 87/2015/NĐ-CP về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

nghidinhViệc giám sát sẽ giúp Nhà nước, cơ quan đại diện chủ sở hữu kịp thời phát hiện các yếu kém trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Theo quy định tại Nghị định, Bộ Tài chính sẽ đóng vai trò chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện việc giám sát tình hình đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp của các cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Nội dung giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 51 Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Việc giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp thực hiện bằng phương thức giám sát trực tiếp, giám sát gián tiếp, giám sát trước, giám sát trong, giám sát sau, trong đó tập trung việc giám sát trước và giám sát sau.

Cũng theo Nghị định, từ quý 4 của năm trước, Bộ Tài chính phải lập kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và công bố trước ngày 31/1 của nằm sau liền kề. Sau khi công bố các bộ, ngành liên quan phải thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.

Các tiêu chí đánh giá doanh nghiệp được đưa ra bao gồm: doanh thu, lợi nhuận sau thuế và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, nợ phải trả quá hạn, tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích,... Các tiêu chí trên có thể xem xét một số yếu tố loại trừ như: thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, do Nhà nước điều chỉnh giá, do đầu tư mở rộng sản xuất,...

Theo quy định, trường hợp phát hiện vi phạm của cơ quan đại diện chủ sở hữu về phạm vi đầu tư vốn, trình tự, thủ tục và thẩm quyền quyết định đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, Bộ Tài chính sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý theo quy định của pháp luật.

Nghị định mới cũng quy định, việc công khai sẽ được thực hiện định kỳ theo báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo năm đã được kiểm toán. Bộ Tài chính sẽ thực hiện công khai báo cáo đánh giá kết quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp chậm nhất vào 30/10 năm tiếp theo.

Châu Huệ

Bạn đang đọc bài viết Giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp tại chuyên mục Đầu tư của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Từ khóa