Ngày 17/10/2018, Ủy ban châu Âu đã thống nhất thông qua việc đệ trình Hiệp định Thương mại và Đầu tư Việt Nam – EU (gọi tắt là EVFTA) bao gồm 02 Hiệp định Thương mại và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và EU lên Hội đồng châu Âu

Nếu được thông qua bởi Hội đồng châu Âu, các Hiệp định này sẽ được ký kết và trình lên Nghị viện châu Âu để lấy ý kiến. Nếu được thống nhất tại Nghị viện châu Âu, thì Hiệp định thương mại sẽ có thể có hiệu lực, còn Hiệp định đầu tư sẽ phải tiếp tục được phê chuẩn ở từng nước thành viên EU theo thủ tục nội bộ của từng nước đó.

Bạn đang đọc bài viết [Infographic] EVFTA và cơ hội cho Việt Nam tại chuyên mục Pháp luật của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,