(DĐDN) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký ban hành Thông tư số 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thay thế Quyết định số 1284/2002/QĐ-NHNN ngày 21/11/2002.

Ảnh minh hoạ

Thông tư được bố cục gồm 5 Chương và 20 Điều và có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2014. Theo đó, cho phép cá nhân người từ đủ 15 tuổi đến 18 tuổi có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có tài sản riêng bảo đảm thực hiện nghĩa vụ được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để phù hợp với quy định tại Bộ Luật dân sự và khoản 2 Điều 10 Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt.

Bổ sung các quy định cho phép ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán thông qua phương tiện điện tử như: hướng dẫn về trình tự, thủ tục mở tài khoản thanh toán đối với trường hợp khách hàng gửi hồ sơ mở tài khoản thông qua thương tiện điện tử; cho phép ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được hướng dẫn khách hàng các nguyên tắc và điều kiện sử dụng tài khoản thanh toán khi giao dịch theo phương thức giao dịch điện tử phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo có đủ thông tin cần thiết để kiểm tra, đối chiếu và nhận biết khách hàng trong quá trình sử dụng tài khoản thanh toán.

Bên cạnh đó, nhằm góp phần thực hiện chủ trương giảm thủ tục hành chính của Chính phủ và tạo thuận tiện cho khách hàng trong việc mở tài khoản thanh toán, Thông tư cho phép sử dụng giấy tờ là bản sao không có chứng thực trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán.

L.Nga
Bạn đang đọc bài viết Được dùng giấy tờ bản sao không chứng thực khi mở tài khoản thanh toán tại chuyên mục Ngân hàng - Chứng khoán của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Từ khóa