Toàn cảnh Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2017.

Toàn cảnh Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2017.

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2017 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức mới đây, các chuyên gia tại Diễn đàn cùng chung nhận định rằng, để triển khai kế hoạch thực hiện Thoả thuận Paris tại Việt Nam, cần thiết phải huy động được sự tham gia của khu vực tư nhân.

Thúc đẩy mục tiêu phát triển bền vững

Diễn đàn Phát triển bền vững năm nay đã chọn chủ đề “Nhân rộng những mô hình kinh doanh hướng tới phát triển bền vững”, nhằm chia sẻ những mô hình tốt, những kinh nghiệm hay trong cộng đồng doanh nghiệp.

TS. Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI

TS. Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam 2017.

TS.Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI cho biết: "Ngày càng có nhiều mô hình đang tỏa sáng, mà chúng ta có thể kể ở đây như: Mô hình kinh doanh cùng người thu nhập thấp, mô hình nền kinh tế tuần hoàn, mô hình xây dựng chuỗi giá trị bền vững, mô hình thực hiện minh bạch, liêm chính trong kinh doanh, lập báo cáo phát triển bền vững, áp dụng bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững CSI".

Theo số liệu được công bố tại Diễn đàn, năm 2015, tại Hội nghị thượng đỉnh về phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc (LHQ), 193 nhà lãnh đạo thế giới đã thông qua Chương trình nghị sự 2030 về SDGs, bao gồm 17 mục tiêu SDGs với 169 chỉ tiêu nhằm chấm dứt đói nghèo, chống bất bình đẳng, bất công, và chống biến đổi khí hậu cho tới năm 2030.

Bên cạnh vai trò của Chính phủ và các tổ chức quốc tế, chương trình nghị sự cũng nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong việc thực hiện thành công SDGs. Điều này có nghĩa các doanh nghiệp được xem là một trong những yếu tố chủ chốt, và việc thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào đổi mới sáng tạo cũng như nhân rộng các mô hình kinh doanh mới đóng vai trò quan trọng để góp phần rút ngắn hành trình hiện thực hóa 17 SDGs tại Việt Nam.

Ông

Ông Kamal Malhotra - Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam.

Ông Kamal Malhotra - Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam nhấn mạnh: "Việc thực hiện các mục tiêu về phát triển bền vững là cơ sở để giải quyết các thách thức trên hầu hết các lĩnh vực, trong đó có tài chính và đưa ra được giải pháp thúc đẩy sự hợp tác đồng bộ trên toàn cầu các mục tiêu về phát triển kinh tế và phát triển bền vững".

Cũng theo ông Malhotra, đây là cơ sở để quyết thách thức tài chính và đưa ra giải pháp thúc đẩy sự hợp tác vì mục tiêu phát triển kinh tế và phát triển bền vững.

Cũng theo ông Malhotra, Diễn đàn là cơ hội để các bên cùng ngồi lại để thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm chung và hướng đến việc đưa ra một chương trình hành động chung trên toàn cầu.

LHQ tại Việt Nam tiếp tục và sẵn sàng trao đổi kỹ thuật, hỗ trợ chương trình phát triển bền vững và phối hợp với các bên liên quan để trao đổi các biện pháp khả thi để hiện thực hoá mục tiêu không có bất kỳ công dân nào bị tụt lại phía sau.

4 giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Tháng 4/2016, tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ), Việt Nam cùng hơn 170 quốc gia đã ký cam kết triển khai Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Đây được xem là văn kiện có tính chất bước ngoặt cho cuộc chiến ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Là một quốc gia đặc biệt dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu, với việc tham gia triển khai Thoả thuận Paris, Việt Nam có thể tận dụng được những cơ hội và chuyển hoá thách thức do biến đổi khí hậu gây ra thành những cơ hội mới, phục vụ phát triển đất nước theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững.

Ông Võ Tuấn Nhân - Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

Ông Võ Tuấn Nhân - Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

Theo ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, sẽ không thể bỏ qua vai trò của khối doanh nghiệp trong việc thực hiện Thỏa thuận này, bởi mỗi hoạt động của doanh nghiệp đều tạo ra các tác động đến hệ sinh thái môi trường tại nơi doanh nghiệp hoạt động cũng như các khu vực xung quanh. Do đó, cần huy động hơn nữa sự tham gia của khu vực tư nhân vào các chương trình bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu theo các nội dung đã được ký kết trong Thỏa thuận Paris.

Cũng theo Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, nếu thực hiện được các mục tiêu phát triển bền vững thì chúng ta có thể đẩy mạnh nguồn tài chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đưa ra những giải pháp hợp tác để thúc đẩy sự phát triển của khu vực doanh nghiệp tư nhân.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững, tận dụng cơ hội kinh doanh và chuyển giao công nghệ hướng tới nâng cao hiệu quả kinh doanh và hội nhập, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ triển khai thực hiện 4 nhiệm vụ.

Một là, bên cạnh việc rà soát và hoàn thiện chính sách, cần tăng cường sự tham gia các bên, trong đó xác định tư nhân là chủ yếu. 

Hai là, thực thi các chính sách, giải pháp phù hợp nhằm khuyến khích khối tư nhân đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, đầu tư và phát triển một nền kinh tế xanh thích ứng biến đổi khí hậu và thân thiện với môi trường.

Ba là, thúc đẩy sự tham gia của tư nhân trong việc cập nhật các chương trình cam kết về đóng góp do quốc gia tự thực hiện (NDC). Đồng thời phản ánh một cách kịp thời và đề ra những giải pháp khả thi trong việc tăng cường giám sát thực hiện các vướng mắc, từ đó điều chỉnh các chính sách một cách phù hợp.

Bốn là, cam kết thực thi NDC ở mỗi quốc gia vào năm 2021. Điều này sẽ tạo ra nhiều lĩnh vực kinh doanh mới cho doanh nghiệp, góp phần tạo thêm việc làm nhờ biến thách thức thành những cơ hội kinh doanh.

Theo đó, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cũng kỳ vọng doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành với các Bộ, ngành liên quan hiện thực hoá thoả thuận Paris tại Việt Nam.

Đồng tình với quan điểm này, ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định, việc xây dựng một nền nông nghiệp bền vững và đáp ứng những biến đổi về thị trường là nhu cầu tất yếu mà Việt Nam cần làm, trong đó chú trọng đến việc tái cơ cấu nền nông nghiệp.

"Thay đổi cách thức quản lý để chuyển từ kiểm tra sang giám sát, truy suất nguồn gốc; đồng thời điều chỉnh giảm dần khai thác vùng biển ven bờ, xây dựng mối liên kết hợp tác giữa người đánh bắt với doanh nghiệp chế biến. Ngoài ra, tiến hành thí điểm hợp tác quốc tế, khai thác hải sản, đảm bảo gắn liền nguồn lợi thuỷ sản với các nước trong khu vực...", ông Hà Công Tuấn nhấn mạnh.

Bạn đang đọc bài viết Huy động khu vực tư nhân vào phát triển bền vững tại chuyên mục VCCI của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Từ khóa