Ban thường vụ Hiệp hội chủ toạ Đị hội Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Điện Biên

Ban thường vụ Hiệp hội chủ toạ Đị hội Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Điện Biên

Ông Bùi Trung Nghĩa - UV Ban thường trực, Phó Tổng thư ký VCCI khuyến nghị tại Đại hội thành lập Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Điện Biên lần thứ I, nhiệm kỳ 2018 – 2023 do UBND tỉnh Điện Biên phối hợp với Phòng TM&CN VN (VCCI) tổ chức chiều 25/9.

Theo ông Nghĩa, Hiệp hội cần phải gần gũi sát sao với thực tiễn của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh, đặc biệt là các doanh nghiệp hội viên để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, trên cơ sở đó triển khai các hoạt động hiệu quả và đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp.

Ngoài ra, Hiệp hội tích cực và sáng tạo trong các hoạt động liên kết, và tập hợp doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh để có được tiếng nói chung trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp tỉnh hoạt động và phát triển, qua đó thực hiện tốt chức năng cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan chính quyền của tỉnh, giữa doanh nghiệp hội viên với các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh.

Mặt khác, thông qua Hiệp hội, các doanh nghiệp tích cực có các ý kiến góp phần xây dựng chính sách, cải cách TTHC, thủ tục đầu tư, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng thuận lợi, minh bạch… ; Hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững thông qua việc xây dựng và triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp như đào tạo, tư vấn, kết nối, nâng cao nhận thức, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, của quốc gia…

“Đối với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cần chú trọng đóng góp ý kiến, kiến nghị cho tỉnh thông qua Hiệp hội trong việc xây dựng, tham mưu, phản biện chính sách, tham gia mạnh mẽ vào việc giám sát quá trình thực thi chính sách” ông Nghĩa nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông Nghĩa cũng khuyến nghị chính quyền tỉnh Điện Biên tiếp tục quan tâm và lắng nghe giải quyết những khó khăn, ý kiến, kiến nghị và đề xuất của Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động phát triển theo hướng hiệu quả, bền vững. Đặc biệt, tạo điều kiện cho Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh triển khai đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ngành… Tạo chuỗi kinh doanh trong phạm vi địa bàn tỉnh từ sản xuất nông nghiệp, chế biến, phát triển sản phẩm, gia tăng giá trị cho sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp…

Ông Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điên Biên thứ 5 từ phải qua true và ôngp/Bùi Trung Nghĩa - UV Ban thường trực, Phó Tổng thư ký VCCI tặng hoa Ban chấp hành Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ông Lê Thành Đô, - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điên Biên (thứ 5 từ phải qua trái) và ông Bùi Trung Nghĩa - UV Ban thường trực, Phó Tổng thư ký VCCI tặng hoa Ban chấp hành Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2018 - 2023

Nhận thức rõ vai trò quan trọng trong nền kinh tế của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân, ông Lê Thành Đô - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên khẳng định, thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp, ban hành các văn bản cụ thể hóa chủ trương, cơ chế chính sách, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Qua đó, cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh đã có những bước phát triển cả về số lượng và chất lượng; quy mô, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp có chuyển biến phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế; hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp không ngừng được nâng lên.

Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 1.200 doanh nghiệp, tổng số vốn đăng ký kinh doanh gần 20.000 tỷ đồng; Năm 2017, tổng doanh thu của doanh nghiệp đạt trên 13.000 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 210 tỷ đồng; Lao động sử dụng trên 42 ngàn người…

Tuy nhiên, ông Đô cũng thẳng thắn nhìn nhận, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; số lượng doanh nghiệp còn ít, hầu hết doanh nghiệp có quy mô nhỏ, cơ cấu ngành nghề chưa thực sự hợp lý; còn ít doanh nghiệp trực tiếp sản xuất các sản phẩm có lợi thế của tỉnh.

“Nhiều doanh nghiệp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, hiệu quả còn thấp. Chưa mạnh dạn đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất để khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh; ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu vẫn là khâu yếu, sức cạnh tranh của các sản phẩm trên thị trường còn hạn chế. Liên kết giữa các doanh nghiệp còn thiếu chặt chẽ. Kiến thức, năng lực quản trị doanh nghiệp có mặt chưa đáp ứng yêu cầu của kinh tế thị trường…” ông Đô nói.

Tiếp thu ý kiến của VCCI, ông Đô đưa ra một số giải pháp, trong đó có một số giải pháp mang tính căn cơ.

Thứ nhất là, Hiệp hội cần đẩy mạnh phát triển hội viên, xây dựng Hiệp hội ngày càng vững mạnh, thực sự là mái nhà chung, vai trò người đại diện của cộng đồng doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan Nhà nước.

Thứ hai, đẩy mạnh đầu tư mở rộng các hình thức hợp tác liên kết đầu tư sản xuất kinh doanh, chú trọng các ngành nghề trực tiếp sản xuất, phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao; công nghiệp chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng; phát triển du lịch…  

Thứ ba, tích cực xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có đủ năng lực, trình độ để quản lý, điều hành doanh nghiệp; vừa có tâm, có tầm, tăng cường liên kết, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, cạnh tranh bình đẳng, minh bạch, cùng phát triển.

Thứ tư, phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội ngành nghề các tỉnh, thành phố, các hội doanh nghiệp trong tỉnh để tạo sự liên kết chặt chẽ trong hoạt động, phát huy sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh và cả nước…

Thứ năm, chủ động đề xuất chính quyền tỉnh trong xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, các cơ chế, chính sách liên quan đến doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư…

Đồng với tinh thần chỉ đạo của VCCI, UBND tỉnh Ông Bùi Đức Giang khẳng định, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Điện Biên là tổ chức xã hội nghề nghiệp được thành lập trên cơ sở tự nguyện từ các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Với mục tiêu trong nhiệm kỳ I, Hiệp hội sẽ hình thành, củng cố bộ máy tổ chức; xây dựng và hoàn thiện Quy chế hoạt động; phát triển nguồn nhân lực; phát triển Hội viên; phát triển hoạt động kinh doanh, dịch vụ tạo nguồn tài chính đáp ứng nhu cầu phát triển của Hiệp hội và tăng cường hoạt động phục vụ lợi ích của Hội viên, góp phần vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên.

“Đến nay đã có 94 doanh nghiệp đăng ký gia nhập Hiệp hội doanh nghiệp gia nhập Hiệp hội. Đây là những doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, sản xuất có hiệu quả cao và có uy tín trong xã hội trên nhiều lĩnh vực” ông Giang cho biết.

Cũng theo ông Giang, để thống nhất chỉ đạo hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Điện Biên và tạo điều kiện thu hút thêm nhiều doanh nghiệp khác tham gia, Ngày 12/6/2018, Ban Thường vụ tỉnh ủy Điện Biên đã có Thông báo số 514-TB/TU về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của Hiệp hội. Theo đó, ngày 26/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 521/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Điện Biên.

Đại hội thành lập Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Điện Biên lần thứ I đã thông qua Điều lệ của Hiệp hội, đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Hiệp hội trong nhiệm kỳ tới để cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh phát triển ngày một lớn mạnh, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển toàn diện. Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Điện Biên lần thứ I, nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 15 doanh nhân, trong đó bầu 5 thành viên vào Ban thường vụ. Ông Bùi Đức Giang – TGĐ Công ty xây dựng số 6 được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Được biết, định kỳ hàng tháng chính quyền tỉnh sẽ  gặp mặt Ban chấp hành Hiệp hội, lắng nghe, nắm bắt tình hình, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp…

Bạn đang đọc bài viết Doanh nghiệp tại Điện Biên tham gia, giám sát thực thi chính sách tại chuyên mục Doanh nghiệp-Doanh nhân của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,