Theo tôi, đây là lĩnh vực mà hoạt động kinh doanh thực tiễn đi trước công tác làm luật, Việt Nam nên cởi mở và điều chỉnh các khung pháp lý theo hướng ủng hộ và hỗ trợ các mô hình kinh doanh mới trên cơ sở chấp nhận có kiểm soát. Chính phủ nên có chính sách khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương tham gia vào mô hình kinh tế chia sẻ để phát triển kinh tế tư nhân, tạo công ăn việc làm mới cho xã hội. Hơn nữa các doanh nghiệp địa phương sẽ giúp Chính phủ hoàn thiện các khung pháp lý theo hướng đảm bảo môi trường kinh doanh phù hợp với Việt Nam, vì quyền lợi chung của đất nước.

Bạn đang đọc bài viết Doanh nghiệp kinh tế chia sẻ khó gọi vốn vì thiếu khung pháp lý tại chuyên mục Cafe Doanh nhân của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,