(DĐDN) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 194/2014 quy định về việc tách bạch giữa quỹ vốn chủ sở hữu và quỹ chủ hợp đồng, tương tự như tại các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

Từ 1/1/2016, doanh nghiệp bảo hiểm phải tách bạch rõ nguồn tiền

Theo đó, từ ngày 1/1/2016, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ phải tách riêng nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn phí bảo hiểm thu được của bên mua bảo hiểm (gọi tắt là quỹ chủ sở hữu và quỹ chủ hợp đồng). Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ phải theo dõi riêng doanh thu, chi phí từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm theo từng nghiệp vụ bảo hiểm; ghi nhận, theo dõi riêng tài sản đầu tư từ nguồn vốn chủ sở hữu và tài sản đầu tư từ nguồn vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ; theo dõi riêng doanh thu, chi phí hoạt động tài chính liên quan đến tài sản đầu tư từ nguồn vốn chủ sở hữu và tài sản đầu tư từ nguồn vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ.

Doanh thu, chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động nào của doanh nghiệp thì được ghi nhận trực tiếp cho hoạt động đó. Các khoản doanh thu, chi phí chung phải được phân bổ theo nguyên tắc hợp lý, nhất quán. Định kỳ hàng quý, doanh nghiệp bảo hiểm phải báo cáo Bộ Tài chính việc tách quỹ này.

Theo Bộ Tài chính, việc tách quỹ này nhằm nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. Phí bảo hiểm thu được phải để hình thành nên quỹ bảo hiểm, dự phòng bồi thường khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, chứ không phải thuộc sở hữu chung của doanh nghiệp bảo hiểm. Quy định này cũng phần nào giống việc tách biệt tiền gửi của nhà đầu tư tại khối công ty chứng khoán, để tránh tình trạng công ty chứng khoán chiếm dụng tiền của nhà đầu tư.

Viết Chung

Bạn đang đọc bài viết Doanh nghiệp bảo hiểm phải tách bạch rõ nguồn tiền tại chuyên mục Doanh nghiệp-Doanh nhân của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Từ khóa