Giống như những năm trước đó, năm 2018 chứa đầy biến động mạnh mẽ trên mọi phương diện đối với thế giới nói chung và từng quốc gia nói riêng. Nhưng điều mà tất cả các quốc gia trên thế giới đều không thể phủ nhận được là không quốc gia nào tránh khỏi những tác động của những biến động đó.

Khát vọng của dân tộc

Muốn bảo đảm lợi ích quốc gia trong thế giới đầy biến động khó lường như vậy, thì phải có cách tiếp cận thực tế, tỉnh táo và linh hoạt trong nhìn nhận thế giới. Để làm được những việc đó, bài toán khó không thể không giải là định vị đất nước trong thế giới hiện đại.

Định vị đất nước thể hiện tầm nhìn chiến lược và ưu tiên chính sách của quốc gia, thể hiện sự kết hợp giữa hoạch định chính sách cho hiện tại với khát vọng tương lai của đất nước. Qua sự định vị đất nước này có thể thấy quốc gia ấy thực tế hay ảo vọng, an phận thủ thường hay theo đuổi hoài bão lớn, có lý tưởng và mục tiêu phát triển rõ ràng hay vô định hướng. Từ sự định vị đất nước này có thể nhận diện được cả quá khứ, hiện tại và tương lai của quốc gia. Việc định vị đất nước trong thế giới sẽ là cơ sở xây dựng nền tảng cho tương lai của đất nước, thể hiện tâm thế và khát vọng của đất nước.

Thế giới năm 2019 sẽ tiếp tục cuộc giằng co giữa chủ nghĩa đa phương và đơn phương, giữa tự do hoá thương mại và bảo hộ thương mại, giữa toàn cầu hoá và co cụm, biệt lập quốc gia.

Định vị đất nước là khái niệm chung, nhưng có nội hàm cụ thể trên từng phương diện khác nhau. Về phương diện địa lý, Việt Nam là quốc gia ở khu vực Đông Nam Á và ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Chỉ như thế thôi đã đủ để thấy phạm vi tầm nhìn đến đâu thì phải định vị quốc gia và ưu tiên chính sách tương ứng. Vấn đề đặt ra ở đây là không được đốt cháy giai đoạn nhưng luôn phải gắn định hướng chính sách hiện tại với chiến lược dài hạn.

Hay như về hội nhập quốc tế và toàn cầu hoá. Những quan điểm chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump về đối ngoại hiện đang là lực cản lớn đối với sự phát triển của toàn cầu hoá, tự do hoá thương mại, hội nhập thế giới và chủ nghĩa đa phương. Mỹ là đối tác quan trọng, nên bài toán khó mà các quốc gia phải giải là vừa xử lý ổn thoả quan hệ hợp tác với Mỹ, vừa gắn kết với thế giới. Theo đó, cần thực hiện cả hai điều này không mâu thuẫn với nhau và cản phá lẫn nhau; đồng thời không bị đẩy vào tình thế buộc phải lựa chọn giữa thế giới và Mỹ trên mọi phương diện của mối quan hệ hợp tác.

Định vị quốc gia là một phần quan trọng của định hướng phát triển đất nước mà định hướng này thể hiện mục tiêu phát triển của đất nước và khát vọng của dân tộc. Việt Nam đứng ở đâu và có quan điểm gì trong chuyện này hay việc kia, ở nơi này hay chỗ nọ là câu hỏi luôn phải được trả lời sao cho có lợi nhất cho đất nước và dân tộc. Cả hiện tại lẫn tương lai, cả mong muốn cụ thể và khát vọng chung của đất nước đều hiện diện ở những câu trả lời đó.

Ánh sáng soi đường

Việt Nam được xác định là một thành viên có trách nhiệm của thế giới, là bạn và đối tác đáng tin cậy của các nước trên thế giới. Như vậy có nghĩa Việt Nam đã định vị là một phần của thế giới, ở trong chứ không biệt lập với thế giới, gắn kết phát triển đất nước cho mình và vì mình với đóng góp cho thế giới. Việt Nam xác định mục tiêu trở thành đất nước với dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. Việt Nam nhìn nhận vị trí của đất nước ở trong cộng đồng quốc tế, trong những tổ chức, diễn đàn đa phương khu vực và thế giới. Ở đó thể hiện rất rõ khát vọng của đất nước: Khát vọng về hoà bình, hữu nghị và hợp tác. Khát vọng của Việt Nam là bạn và đối tác tin cậy của tất cả các nước trên thế giới, được tất cả các nước trên thế giới công nhận và chấp nhận là bạn và đối tác tin cậy. Khát vọng về phát triển đất nước Việt Nam và dùng sự phát triển ấy để đóng góp vào những công cuộc lớn lao chung của cả nhân loại.

Việc định vị đất nước trong thế giới sẽ là cơ sở xây dựng nền tảng cho tương lai của đất nước.

Việc định vị đất nước trong thế giới sẽ là cơ sở xây dựng nền tảng cho tương lai của đất nước.

Thời gian qua đi, thế sự xoay vần và cuộc đời con người đổi khác, nhưng rõ ràng những khát vọng cốt lõi nhất của con người và đất nước không hề thay đổi mà chỉ càng thêm cháy bỏng. Những khát vọng ấy như ánh sáng soi đường dẫn dắt, như động lực tạo ra sức bật cho đất nước phát triển. Những khát vọng ấy khích lệ vươn lên và củng cố niềm tin vào thành công, giúp con người và đất nước kiên định với định hướng phát triển.
Định vị đất nước trong thế giới hiện đại phục vụ cho mục tiêu biến khát vọng thành hiện thực. Sự tương tác giữa cơ hội và thách thức càng mạnh mẽ, thì việc định vị đất nước càng khó khăn và có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện khát vọng phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước.

Bạn đang đọc bài viết Định vị quốc gia trong thế giới hiện đại tại chuyên mục Tâm điểm của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,