Tại cuộc họp báo chuyên đề chiều ngày 20/3, ông Nguyễn Quý Trung – Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Tổng cục Thuế cho biết, trong năm 2017, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ban hành một số văn bản hướng dẫn liên quan đến thuế TNDN.

br class=

Thủy sản, công nghệ cao... là những lĩnh vực được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Chế biến cá tra xuất khẩu tại Công ty TNHH Công nghiệp thủy sản miền Nam (TP Cần Thơ) - Ảnh: Chí Quốc

Doanh nghiệp lĩnh vực nào được ưu đãi?

Theo Tổng cục Thuế, đối với doanh nghiệp có thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản, từ kỳ tính thuế năm 2015, doanh nghiệp có hoạt động chế biến nông sản, thủy sản nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định số 12/2015 và Thông tư số 96/2015 của Bộ Tài chính thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động chế biến nông sản, thủy sản theo quy định. Trường hợp trong cùng một thời gian, doanh nghiệp vừa được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về ưu đãi chế biến, nông sản, thủy sản, vừa đáp ứng điều kiện ưu đãi khác (ngoài điều kiện về chế biến nông sản, thủy sản) thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất đối với doanh nghiệp.

  Nghị định số 146/2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2018 có nhiều điểm mới vế tính chi phí  được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp đang được miễn thuế đối với hoạt động trồng trọt, chế biến nông sản có thu nhập từ tiền lãi do khách hàng thanh toán chậm so với thời hạn thanh toán ghi trong hợp đồng mua bán thì đây là khoản thu nhập khác không liên quan đến lĩnh vực được ưu đãi. Khoản thu nhập này không được miễn thuế TNDN.

Đối với lĩnh vực công nghệ thông tin ngày 28/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 13/2017 về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN

Thông tin về một số chính sách thuế mới áp dụng từ năm 2018, ông Nguyễn Quý Trung cho biết, Nghị định số 146/2017 ngày 15/12/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016 và Nghị định số 12/2015 (Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2018) có nhiều điểm mới. Tại Điều 2 Nghị định số 146/2017 quy định, phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động thì không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Trước đó, phần chi vượt mức 01 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện thì không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chiụ thuế TNDN; riêng bảo hiểm nhân thọ không khống chế mức chi, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân sử dụng thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng mang tên cá nhân để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ có đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hóa, dịch vụ được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Về chi phí trả lãi tiền vay trả cho hợp đồng vay do chủ doanh nghiệp tư nhân đứng tên trên hợp đồng vay, ông Nguyễn Quý Trung cho biết: Trường hợp cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân đã góp đủ vốn đầu tư theo đăng ký, nếu khoản chi phí lãi vay liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thì được tính vào chi phí.

Bạn đang đọc bài viết Điểm mới trong quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại chuyên mục Pháp luật của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,