Cần Ngành Hàng không luôn nỗ lực thu hút đầu tư và khai thác tối đa tài sản, kết cấu hạ tầng hàng không.

Cần khai thác, sử dụng có hiệu quả tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo cơ chế thị trường

Theo đó, việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không phải đảm bảo 6 nguyên tắc: Mọi tài sản kết cấu hạ tầng hàng không đều được Nhà nước giao cho đối tượng quản lý theo quy định của pháp luật; việc quản lý được thực hiện thống nhất, phân cấp rõ thẩm quyền, trách nhiệm, tách bạch giữa chức năng quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không thực hiện theo cơ chế thị trường; Tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được thống kê, kế toán đầy đủ về hiện vật và giá trị; đảm bảo tính công khai, minh bạch và tài sản liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia được xác định theo quy định của pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng. 

Theo các chuyên gia lĩnh vực hàng không, để hiện đại hóa hạ tầng hàng không trong cả nước theo hướng hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, nhà nước cần mở rộng hợp tác đầu tư, thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa thu hút vốn đầu tư phát triển hạ tầng cảng hàng không. Có một số ý kiến thì cho rằng, nhà nước chỉ cần đầu tư vào giải phóng mặt bằng và quản lý việc khai thác và sử dụng hạ tầng, ngoài ra, một số hạng mục khác nên cho phép các doanh nghiệp đầu tư theo hình thức hợp tác công - tư, tư nhân hóa hoặc nhượng quyền khai thác.

Hiện nay Việt Nam đang khai thác 21 cảng hàng không trên cả nước trong đó có 8 cảng hàng không quốc tế, có khoảng hơn 1150 hãng hàng không quốc tế đang khai thác và trên 50 đường bay nội địa. 

Mặc dù vậy, nhìn chung hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông nước ta vẫn còn chưa đáp ứng được đòi hỏi về năng lực và chất lượng phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Cấu trúc hệ thống kết cấu hạ tầng còn bất cập, tỷ lệ các công trình hiện đại, năng lực lớn, chất lượng cao như đường bộ cao tốc, cảng biển nước sâu hiện đại... còn thấp.

Xác định Việt Nam là điểm trung gian của khu vực Đông Nam Á cũng như nằm trong khu vực phát triển kinh tế đột phá. Do đó, việc khai thác, sử dụng hạ tầng hàng không sẽ là một trong những trọng tâm đẩy mạnh và thu hút nhiều tiềm năng đầu tư trong tương lai. Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục kêu gọi và hỗ trợ để các tổ chức quốc tế cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp tư nhân cùng tham gia xây dựng hệ thống hạ tầng này dưới hình thức PPP.

Bạn đang đọc bài viết 6 nguyên tắc đảm bảo đầu tư có hiệu quả tài sản kết cấu hạ tầng hàng không tại chuyên mục Chỉ đạo của Chính phủ của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,