Chi cục thuế quận Hải An hướng dẫn Doanh nghiệp cơ chế chính sách hỗ trợ thuế

Theo kế hoạch năm 2018, Cục Thuế Hải Phòng được giao kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế đối với 2.300 doanh nghiệp (DN), số tiền dự kiến tăng thu ngân sách từ hoạt động này đạt 450 tỷ đồng.

Đến tháng 11/2018, Cục Thuế Hải Phòng đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 1.790 doanh nghiệp, đạt 77,8% kế hoạch được giao. Qua thanh tra, kiểm tra cơ quan thuế đã kiến nghị tăng thu ngân sách trên 323 tỷ đồng, đạt 71,7% kế hoạch được giao, giảm lỗ 841,5 tỷ đồng, giảm khấu trừ 31 tỷ đồng; qua kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, đơn vị đã đề nghị điều chỉnh khai bổ sung tổng số thuế là 117,7 tỷ đồng.

Với kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế đối với 2.300 doanh nghiệp trong năm 2018, số tiền tăng thu ngân sách từ hoạt động này trong cả năm dự kiến đạt 450 tỷ đồng. 

Theo Cục thuế Hải Phòng, kết quả 10 tháng thu nộp NSNN là 18.212 tỷ đồng, đạt 80% dự toán pháp lệnh, 73,7% dự toán HĐND, tăng 15,9% so với cùng kỳ. Như vậy, có thể thấy nhiệm vụ thu NSNN 02 tháng còn lại năm 2018 là hết sức nặng nề, đòi hỏi Cục Thuế TP Hải Phòng phải nỗ lực triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp để có thể hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm nay.

 

Bạn đang đọc bài viết Cục thuế Hải Phòng: Kiểm tra gần 1800 doanh nghiệp tăng thu thêm 323 tỷ đồng tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,