(DĐDN) - Theo số liệu mới nhất của Bộ Tài chính, Cơ quan Thuế đã tăng thu 8,2 nghìn tỷ đồng từ thanh, kiểm tra về thuế, hải quan trong tháng 8.

tygia Cơ quan Thuế đã tăng thu 8,2 nghìn tỷ đồng từ thanh, kiểm tra về thuế, hải quan trong tháng 8. (Ảnh minh họa)

Tính đến tháng 8/2016, cơ quan Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 39,15 nghìn doanh nghiệp, qua đó xử lý tăng thu 7,1 nghìn tỷ đồng; đôn đốc, cưỡng chế thu được 26,25 nghìn tỷ đồng tiền nợ thuế năm 2015 chuyển sang. Cơ quan Hải quan đã thực hiện trên 4,6 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra sau thông quan, xử lý tăng thu cho ngân sách 1,1 nghìn tỷ đồng; thực hiện thu hồi và xử lý được 259 tỷ đồng số nợ thuế của các tờ khai phát sinh trước ngày 31/12/2015.

Đã bắt giữ, xử lý trên 11,9 nghìn vụ buôn lậu, gian lận thương mại, xử lý tăng thu cho ngân sách 100 tỷ đồng; cơ quan Hải quan đã khởi tố 31 vụ, chuyển các cơ quan khác điều tra 42 vụ.

Về tăng cường quản lý chi NSNN, Bộ Tài chính ban hành các văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương về việc quản lý, sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; hướng dẫn địa phương thực hiện việc giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư từ niên độ 2016...

Cơ quan Tài chính và Kho bạc Nhà nước tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN, đảm bảo chặt chẽ, đúng chế độ, theo dự toán đã được Quốc hội phê duyệt.

Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 theo Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính phủ. Nhờ đó, tiến độ giải ngân vốn tháng 8 tiếp tục có chuyển biến tích cực hơn.

Bộ Tài chính tiếp tục đôn đốc, phối hợp với các Bộ, ngành trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân công tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 695/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập.

Linh Nga

Bạn đang đọc bài viết Cơ quan Thuế tăng thu hàng nghìn tỷ đồng từ thanh, kiểm tra tại chuyên mục Pháp luật của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Từ khóa