Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHCĐ) 2019 của Masan Consumer diễn ra chiều ngày 24/4/2019 tại TP HCM đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có kế hoạch chia cổ tức tỷ lệ cao và bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

2018: Một năm "tăng lực"

Ông Trương Công Thắng, Chủ tịch HĐQT Masan Consumer, báo cáo tại đại hội: Năm 2018, sau khi Masan Consumer thành công tái cấu trúc mô hình kinh doanh từ “bán hàng hóa” thành “xây dựng thương hiệu” cuối năm 2017, hy sinh lợi ích ngắn hạn để tập trung nguồn lực vào tăng trưởng bền vững trong dài hạn, Masan Consumer đã tăng trưởng trở lại trong năm 2018.

Ông Trương Công Thắng - Chủ tịch HĐQT Masan Consumer báo cáo kết quả kinh doanh 2018 tại ĐHCĐ của MCH.

Ông Trương Công Thắng - Chủ tịch HĐQT Masan Consumer báo cáo kết quả kinh doanh 2018 tại ĐHCĐ của MCH.

Đến cuối năm 2018, doanh thu thuần của Masan Consumer đã tăng 28% so với 2017, đạt 17.006 tỷ đồng. Doanh thu từ các ngành hàng chính của Masan đã có 1 năm tăng trưởng đột phá. Trong đó, doanh thu từ gia vị, mì ăn liền tăng 35% và 29% so với 2017. Ngành nước tăng lực tăng trưởng mạnh với mức 36% so với 2017. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông đạt 3.367 tỷ đồng.

Ông Thắng cũng cho biết trong năm 2019, Masan Consumer tiếp tục phát huy thành công trong việc thay đổi toàn diện mô hình kinh doanh và các thức hoạt động, với nhiệm vụ tăng trưởng doanh số và xây dựng các mối quan hệ “win-win” với các nhà cung cấp và phân phối. Điều này sẽ giúp cho Masan có kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt bậc hơn và đảm bảo tăng trưởng bền vững trong trung hạn cho lĩnh vực thực phẩm và đồ uống. Năm 2019, Masan Consumer tập trung vào việc cao cấp hóa ngành hàng chủ lực như gia vị và thực phẩm tiện lợi, đồng thời nhắm tới tăng trưởng liên tục mảng kinh doanh thức uống thông qua nhóm sản phẩm nước uống tăng lực. Ban điều hành MCH kỳ vọng với triển vọng phát triển mảng kinh doanh sản phẩm thịt chế biến và mong chờ kết quả khả quan từ liên doanh với đối tác Jinju Hàn Quốc.

2019: Phát huy vị thế từ tăng trưởng ngành dự báo 2 con số

Với các nền tảng và chiến lược, vị thế để nắm bắt tốt cơ hội của nền kinh tế và sức tiêu dùng mạnh của người Việt Nam, cùng dự báo khách quan ngành thực phẩm và đồ uống tiếp tục tăng trưởng 2 con số trong tương lai, Masan Consumer dự báo sẽ tăng trưởng doanh thu 20%-30% trong năm 2019, lợi nhuận sau thuế tăng 20%-25% do việc thành công trong việc xây dựng thương hiệu mạnh, cao cấp hóa sản phẩm và giới thiệu các sản phẩm mới.

ĐHCĐ Masan Consumer đã thông qua kết hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2019: Doanh thu thuần dự kiến đạt 20.400-22.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 4.050-4.200 tỷ đồng. Trong mục tiêu 5 năm 2019-2023, Masan Consumer cũng đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng doanh thu hàng năm 20-25% ở các ngành hàng gia vị, thực phẩm tiện lợi, thịt chế biến, đồ uống (từ 2019). Từ 2020 bổ sung thêm ngành hàng sản phẩm chăm sóc cá nhân và từ 2021 bổ sung thêm ngành hàng sữa, từ 2022-2023 bổ sung thêm dược phẩm và danh mục hướng đến mục tiêu tăng trưởng doanh thu cao nói trên.  

Masan Consumer đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu hàng năm cao, ổn định và bền vững từ 20-25%/ năm.

Masan Consumer đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu hàng năm cao, ổn định, bền vững từ 20-25%/ năm.

Cổ đông cũng biểu quyết thông qua các nội dung, tờ trình đại hội. Theo đó, Masan Consumer sẽ chia cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 45% bằng tiền mặt (4.500 đồng/cổ phiếu). Thời gian chi trả sẽ thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày thông qua Nghị quyết ĐHCĐ.

Với mục đích phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo động lực cho người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, MCH sẽ phát hành cổ phiếu ESOP trong năm 2019, trước thời điểm phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa 0,5% tổng số cổ phần của công ty. Giá phát hành 70.000 đồng/cổ phần, thấp hơn nhiều so với thị giá cổ phiếu MCH giao dịch và chốt tại ngày 24/4/2019 là 97.000đồng/cổ phiếu.

Đồng thời, cổ đông MCH đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng (cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu). Tỷ lệ phát hành: 100:15 (15%). Số lượng phát hành: Tối đa 15% tổng số cổ phần đang lưu hành.

HĐQT Masan Consumer nhiệm kỳ 2019-2022 ra mắt cổ đông.

HĐQT Masan Consumer nhiệm kỳ 2019-2022 (các thành viên được tặng hoa) ra mắt cổ đông.

Tại ĐHCĐ, các ứng viên Thành viên HĐQT Masan Consumer nhiệm kỳ 2019-2024 đã được cổ đông bỏ phiếu biểu quyết nhất trí với tỷ lệ cao, gồm: ông Trương Công Thắng, ông Nguyễn Đăng Quang, bà Nguyễn Hoàng Yến, ông Nguyễn Thiều Quang và ông Danny Le. ĐHCĐ cũng thông qua 3 ứng viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới gồm ông Nguyễn Quỳnh Lâm, bà Đoàn Thị Mỹ Duyên và bà Đỗ Thị Hoàng Yến.

Tương tự như đề xuất đã được cổ đông thông qua tại đại hội cổ đông của Tập đoàn Masan, Masan Consumer cũng sẽ có Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty.

Bạn đang đọc bài viết Cổ đông Masan Consumer sẽ nhận cổ tức 4.500 đồng/cổ phiếu tại chuyên mục Ngân hàng - Chứng khoán của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,