Cần Thơ triển khai công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Cần Thơ triển khai công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Theo Sở Nội vụ TP.Cần Thơ: Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Mục tiêu của đề án đặt ra đến năm 2020, địa phương đã thực hiện giảm 42 đầu mối cơ quan hành chính, thí điểm Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND tại huyện Cờ Đỏ, 19 xã, phường, thị trấn; thí điểm Trưởng ban Tổ chức cấp ủy kiêm Trưởng phòng Nội vụ tại huyện Phong Điền và Vĩnh Thạnh. Đối với đơn vị sự nghiệp: giảm 98 đơn vị, 22 trạm và liên trạm, 62 điểm trường, 3 phòng, đồng thời đẩy mạnh thực hiện tự chủ về tài chính từ nguồn thu dịch vụ hơn 136 tỷ đồng để trả lương cho hơn 2.700 người làm việc trong đơn vị sự nghiệp.

Hiện tại địa phương đã thực hiện sắp xếp giảm 4 đầu mối của hai đơn vị, thí điểm Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND tại huyện Cờ Đỏ, 77/85 xã, phường, thị trấn bố trí Bí thư hoặc Phó Bí thư kiêm chủ tịch HĐND, 6/85 xã, phường, thị trấn; thí điểm Trưởng ban Tổ chức cấp ủy kiêm Trưởng phòng Nội vụ tại huyện Phong Điền và Vĩnh Thạnh. Về tinh giản biên chế theo lộ trình: đến nay đã giảm 116/213 biên chế công chức, đạt tỷ lệ trên 54%, về số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập đã tinh giản 2.264 người, đạt tỷ lệ 98% và 74 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ. Năm 2018 đã có 25 đơn vị sự nghiệp (tăng 8 đơn vị so với năm 2017) thực hiện tự đảm bảo chi thường xuyên, tiết kiệm cho ngân sách trên 44 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Võ Thành Thống: Việc UBND thành phố triệu tập cuộc họp với quy mô lớn thay vì họp trực tuyến đã cho thấy tính chất rất quan trọng của công việc. Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả không chỉ là mệnh lệnh của Trung ương mà còn là yêu cầu cấp bách thực tế đặt ra. Tuy nhiên, việc thực hiện cũng phải hết sức thận trọng, hợp lý, không nên áp đặt một cách máy móc, cơ học. Trên tinh thần đó, Chủ tịch Thống yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát lại một lần nữa đề án sắp xếp, kiện toàn, trước khi bắt tay thực hiện để tạo sự đồng thuận thống nhất cao, tránh sai sót không đáng có khi đưa đề án này đi vào cuộc sống.

Bạn đang đọc bài viết Cần Thơ tiết kiệm hơn 136 tỷ đồng ngân sách từ tinh gọn bộ máy. tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,