Tại công văn này, Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2018, Bộ đã có công văn lấy ý kiến một số địa phương nơi có các hoạt động về du lịch và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Tư pháp.

Bộ Tài chính đề nghị các địa phương căn cứ chính sách hiện hành đánh giá và đề xuất phương án thực hiện.

Bộ Tài chính đề nghị các địa phương đánh giá và đề xuất phương án thực hiện theo 1 trong 2 phương án Bộ đưa ra.

Theo đó, các địa phương như Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Bình có ý kiến việc xây dựng chính sách riêng là không cần thiết, Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh và Bình Định) có ý kiến việc áp dụng chính sách về đất đai hiện hành là phù hợp với việc triển khai các dự án sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Trong khi đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất với đề xuất của Bộ Tài chính theo hướng không xây dựng chính sách riêng về tiền thuê đất đối với các dự án du lịch.

Bộ Tư pháp và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị lấy ý kiến bổ sung toàn bộ các tỉnh, thành phố trên cả nước về vấn đề này.

Để có cơ sở đánh giá đầy đủ về sự cần thiết xây dựng chính sách ưu đãi phát triển du lịch, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương căn cứ chính sách hiện hành đánh giá và đề xuất phương án thực hiện.

Cụ thể, phương án 1, không xây dựng chính sách ưu đãi thêm liên quan đến thuế sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án du lịch có hệ số sử dụng đất cho xây dựng thấp, hạn chế về chiều cao. Dự án xây dựng ký túc xá, nhà ở cho người lao động du lịch tại những nơi được khuyến khích phát triển du lịch nhưng hạn chế về nguồn nhân lực, áp dụng theo chính sách chung hiện hành.

Phương án 2, xây dựng riêng chính sách ưu đãi thêm về thuế sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án du lịch có hệ số sử dụng đất cho xây dựng thấp, hạn chế chiều cao. Dự án xây dựng ký túc xá, nhà ở cho người lao động du lịch tại những nơi được khuyến khích phát triển du lịch nhưng hạn chế về nguồn nhân lực, không áp dụng chính sách chung.

Với phương án 2, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương có ý kiến cụ thể nội dung cần quy định khác so với chính sách chung.

Trước đó, Thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ban hành kèm theo chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Chính phủ giao: “Bộ Tài chính đề xuất chính sách phù hợp về thuế sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án du lịch có hệ số sử dụng đất cho xây dựng thấp, hạn chế về chiều cao, dự án xây dựng ký túc xá, nhà ở cho người lao động du lịch tại những nơi được khuyến khích phát triển du lịch nhưng hạn chế về nguồn lực”.

Theo Bộ Tài chính, nhằm đánh giá quy định hiện hành, triển khai Luật Đất đai năm 2013, Chính phủ đã ban hành các Nghị định quy định về chính sách tài chính về đất đai: Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP; Nghị định số 135/2016/NSS-CP; Nghị định số 57/2018/NĐ-CP… đều đã quy định và thực hiện thống nhất về chính sách ưu đãi thuế sử dụng đất, miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo lĩnh vực và theo địa bàn áp dụng cho cả các dự án du lịch có hệ số sử dụng đất cho xây dựng thấp, hạn chế về chiều cao, dự án xây dựng ký túc xá, nhà ở cho người lao động du lịch tại những nơi được khuyến khích phát triển du lịch nhưng hạn chế về nguồn nhân lực.

Bạn đang đọc bài viết Cần có chính sách ưu đãi riêng về thuế đất cho dự án du lịch có hệ số sử dụng đất thấp? tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,