Đây là chia sẻ của ông Võ Anh Trung - Phó cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Bộ ngành ấn nút khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các Bộ ngành khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia

Việc kết nối liên thông hệ thống văn bản điều hành giữa các bộ, ngành, địa phương (bao gồm Bộ Tài chính) với Trục liên thông văn bản điện tử theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước là một trong các khâu then chốt trong xác lập nền tảng kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu của Chính phủ cũng như xây dựng Chính phủ điện tử tiến tới Chính phủ số tại Việt Nam.

Với việc liên thông, kết nối, gửi, nhận văn bản điện tử giữa hệ thống quản lý văn bản và điều hành của các bộ, ngành, địa phương và Trục liên thông văn bản quốc gia theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg thì việc gửi, nhận văn bản giấy sẽ dần hạn chế và tiến tới gửi, nhận văn bản điện tử sẽ phương thức chủ đạo thay thế việc gửi, nhận văn bản giấy.

Theo ông Võ Anh Trung, có một số thay đổi chính đối với người dùng khi triển khai toàn diện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg. Trước hết là thay đổi phương thức làm việc. Phương thức làm việc truyền thống (đọc, xử lý trên văn bản giấy) sẽ dần bị thay thế bằng phương thức làm việc điện tử (đọc, xử lý văn bản điện tử trên phương tiện điện tử).

Thứ hai là minh bạch, rõ trách nhiệm trong điều hành, xử lý công việc. Các thông tin chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, tên cán bộ xử lý văn bản, thời gian xử lý văn bản tại mỗi bước sẽ được lưu vết toàn bộ trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Trục liên thông văn bản quốc gia. Do vậy, việc chậm trễ xử lý tại bất kỳ “khâu” nào trong quá trình làm việc sẽ được đơn vị giám sát phát hiện và thông báo kịp thời cho đầu mối chủ trì xử lý thông qua các thông tin chính xác được tổng hợp từ hệ thống phần mềm.

Thứ ba, người sử dụng cần được trang bị, hướng dẫn và đẩy mạnh việc điều hành, xử lý công việc trên các phương tiện di động mới có thể đáp ứng được yêu cầu công việc.

Triển khai thực hiện kết nối, gửi, nhận văn bản điện tử với Trục liên thông văn bản quốc gia, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1824/QĐ-BTC ngày 17/9/2018, nhằm tổ chức triển khai thực hiện toàn diện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg.

Ông Võ Anh Trung cho biết, để chuẩn bị cho việc kết nối, gửi, nhận văn bản điện tử với Trục liên thông văn bản quốc gia, từ tháng 10/2018, Bộ Tài chính đã chủ động liên lạc, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai việc kết nối, liên thông và thử nghiệm việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bộ Tài chính với Trục liên thông văn bản quốc gia.

Bộ Tài chính cũng đã triển khai kết nối Hệ thống tích hợp trao đổi văn bản điện tử ngành Tài chính (eDocHub) với Trục liên thông văn bản quốc gia; tiến hành thử nghiệm gửi, nhận văn bản điện tử giữa Bộ Tài chính với 95 đơn vị có kết nối, liên thông, gửi, nhận văn bản điện tử với Trục liên thông văn bản quốc gia. Đồng thời, thực hiện chỉnh sửa hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bộ nhằm gửi, nhận, phản hồi các trạng thái xử lý văn bản điện tử giữa Bộ Tài chính và các đơn vị có gửi, nhận văn bản điện tử với Bộ Tài chính theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Bộ mã định danh các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính cũng được xây dựng và ban hành nhằm phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa các đơn vị trong ngành Tài chính. Các quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Bộ Tài chính được xây dựng, dự kiến sẽ ban hành trong Quý I/2019 nhằm tạo hành lang pháp lý để tổ chức triển khai thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa Bộ Tài chính với các bộ, ngành, địa phương thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia và xử lý, trao đổi văn bản điện tử trong nội bộ ngành Tài chính.

Theo ông Trung, trục liên thông văn bản quốc gia sử dụng công nghệ x-road là công nghệ mới, lần đầu tiên triển khai ở Việt Nam. Do vậy, việc tiếp cận công nghệ này để hiểu, sử dụng được và thực hiện kết nối thành công giữa hệ thống trục liên thông văn bản điện tử ngành tài chính (xây dựng theo công nghệ ESB) với Trục liên thông văn bản quốc gia (xây dựng theo công nghệ x-road) là một trong các thách thức lớn mà ngành Tài chính phải giải quyết. Ngoài tổ chức kết nối, liên thông về mặt hạ tầng kỹ thuật giữa trục liên thông văn bản điện tử ngành Tài chính và Trục liên thông văn bản quốc gia, Bộ Tài chính cũng cần tập trung chỉnh sửa hệ thống quản lý văn bản và điều hành nhằm đảm bảo phù hợp với các yêu cầu về cấu trúc gói tin văn bản trao đổi, trạng thái phản hồi văn bản… theo yêu cầu.

Để thúc đẩy phương thức làm việc điện tử, dần thay thế phương thức làm việc truyền thống, Bộ Tài chính tiếp tục rà soát tổng thể hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống trục liên thông văn bản điện tử ngành tài chính, phần mềm lưu trữ điện tử đang triển khai tại Bộ Tài chính để tiến hành điều chỉnh (nếu cần thiết) nhằm đáp ứng toàn diện, đầy đủ các yêu cầu của Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng sẽ tập trung đẩy mạnh triển khai việc xây dựng các ứng dụng mobile (mobile app) có tích hợp chữ ký số để đẩy mạnh việc điều hành, xử lý công việc trên thiết bị di động… Đồng thời, tổ chức đào tạo tập huấn bổ sung nhằm nâng cao hơn nữa kỹ năng xử lý văn bản điện tử của người sử dụng.

Bạn đang đọc bài viết Bộ Tài chính đã sẵn sàng kết nối gửi nhận văn bản điện tử tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,