Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại phiên họp

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại phiên họp Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế lần thứ nhất năm 2018.

Cụ thể, 5 thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế gồm: Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Đoàn Duy Khương.

Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế là một bộ phận của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế (Ban Chỉ đạo quốc gia) được thành lập theo quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 23/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất, tham mưu, tư vấn cho Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia các chủ trương, chính sách lớn, chiến lược, kế hoạch, chương trình hành động của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế; nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về các chủ trương và định hướng đàm phán hội nhập kinh tế quốc tế chung để làm cơ sở cho việc xây dựng phương án đàm phán của các Bộ, ngành.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế còn giúp Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chỉ đạo và phối hợp hoạt động của các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong việc Việt Nam tham gia các hoạt động kinh tế - thương mại trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM), Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và các tổ chức, các diễn đàn và hiệp định kinh tế - thương mại quốc tế, khu vực khác; chỉ đạo các Bộ, ngành thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về kinh tế, thương mại trong nước để thích ứng với các định chế, các tổ chức kinh tế - thương mại quốc tế và khu vực mà Việt Nam tham gia.

Trước đó, tại phiên họp  Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế lần thứ nhất năm 2018, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã nêu rõ, năm 2018 là thời điểm hết sức quan trọng trong lộ trình thực thi các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Do đó, Phó Thủ tướng đề nghị, các Bộ ngành cần tập trung phối hợp với Bộ Công Thương trong việc đưa ra phương án hợp lý để sớm kết thúc đàm phán và ký kết các FTA còn lại như: RCEP, Việt Nam – EFTA, Việt Nam-Israel, tiếp tục cụ thể hóa và triển khai hiệu quả nhiệm vụ đề ra tại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 49 và Nghị quyết 31 của Chính phủ nhằm chuẩn bị cho việc đánh giá 5 năm đầu tiên thực hiện các Nghị quyết về hội nhập quốc tế và hội nhập kinh tế quốc tế khi Việt Nam đã tham gia sâu rộng hơn trong các Tổ chức quốc tế, khu vực và các Hiệp định Thương mại tự do.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng lưu ý, cần tăng cường nghiên cứu các vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế làm cơ sở tham mưu cho Ban Chỉ đạo liên ngành và Chính phủ.

Bạn đang đọc bài viết Bổ sung 5 thành viên Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tại chuyên mục Chỉ đạo của Chính phủ của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,