đại biểu Nguyễn Mai Bộ - Uỷ ban Quốc phòng An Ninh

Đại biểu Nguyễn Mai Bộ - Uỷ ban Quốc phòng An Ninh.

Thực tế, theo đaị biểu Bộ, đánh giá công tác phòng chống tham nhũng trong công tác cán bộ chỉ dừng lại là ở luân chuyển cán bộ công chức. Với kết quả báo cáo đầy đủ là 29.261 cán bộ công chức được luân chuyển và công tác luân chuyển được đánh giá là cần thiết để phòng ngừa tham nhũng và điều kiện xét tiếp. 

Tuy nhiên, việc thực hiện ở một số Bộ ngành còn chưa thường xuyên, hình thức thanh tra, kiểm tra thiếu được thực hiện, cử chi đặt câu hỏi, có hay không có tham nhũng trong công tác bổ nhiệm cán bộ công chức, bởi lẽ nếu có thì báo cáo của Chính phủ về phòng chống tham nhũng chưa đủ. Còn nếu không thì tại sao việc bổ nhiệm cán bộ công chức đúng quy trình mà người tài, người tốt hơn lại không được bổ nhiệm. Một bộ phận cán bộ công chức năng lực hạn chế hơn, đạo đức kém hơn lại được bổ nhiệm. Tai hại hơn là khi được bổ nhiệm, số cán bộ công chức này có quyền rất lớn là quyền hành dân, hành doanh nghiệp. 

Việc tham nhũng trong công tác bổ nhiệm cán bộ được đại biểu Bộ khẳng định là có. Đại biểu Bộ lấy câu tục ngữ của cha ông ta bao đời đúc kết lại là “không có lửa thì làm sao có khói”. Rồi 4 từ “ệ” phản ánh về việc chạy chức chạy quyền mà dân gian truyền miệng “nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ và bốn là trí tuệ”, hẳn có lý. 

“Tôi rất đồng tình với đại biểu Đặng Phong có nhận xét là nạn chạy chức chạy quyền là một trong 6 bất an của xã hội ta. Ngoài nguyên nhận trên thì quy định của pháp luật của cán bộ công chức nhà nước thiếu chặt chẽ cho nên dẫn tới tham nhũng trong công tác bổ nhiệm cán bộ là có” - đại biểu Bộ khẳng định. 

Đại biểu Bộ chứng minh ở điều 27 và 28  của Luật cán bộ công chức có quy định là mục đích đánh giá cán bộ công chức và nội dung đánh giá cán bộ công chức nhưng trong đó không quy định về phương pháp đánh giá công chức bằng quy định của pháp luật, cho nên việc đánh giá cán bộ công chức kể cả bổ nhiệm phụ thuộc vào rất nhièu đánh giá. Cho nên thực tiễn chính quyền đánh giá vào trường hợp nào cũng đúng, chỉ phụ thuộc vào vị trí của người đánh giá. 

Cũng theo nhìn nhận của đại biểu Bộ thì, người đưa hối lộ và nhận hối lọ đều không tự khai báo về hành vi đó, mà người thứ ba thì không có chứng cứ để chứng minh. Đại biểu Bộ cho rằng, tham nhũng trong công tác bổ nhiệm cán bộ là cần phải chống. Nếu không làm tốt công tác này thì hệ quả sẽ tạo ra những cán bộ công chức mà Nghị quyết TƯ VI đã đánh giá rất đau lòng. “Chúng ta làm tốt sẽ tạo ra đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để phục vụ đất nước. Khi họ đã bỏ tiền để chạy chức chạy quyền thì không có cách nào khác họ phải tiếp tục tham nhũng…

“Vì vậy, tôi đề nghị sửa Luật cán bộ công chức, bổ sung quy định về phương pháp đánh giá về cán bộ công chức trước khi bổ nhiệm” địa biểu Bộ chia sẻ. 

Bạn đang đọc bài viết Bổ nhiệm cán bộ công chức - người tài, người tốt không được bổ nhiệm? tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,