Xây dựng tiêu chí để hành động

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn khánh – Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Phước, cho biết, Văn phòng Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch sắp xếp lại Văn phòng Tỉnh uỷ để phục vụ chung các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy.

Cụ thể: Rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; biên chế, số lượng người làm việc, lao động hợp đồng tại Văn phòng Tỉnh ủy theo hướng tinh gọn, thực sự hiệu quả để phục vụ chung các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh uỷ; việc thực hiện sắp xếp, kiện toàn phải đảm bảo hiệu quả, phát huy năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của VP tỉnh ủy,  đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao; việc giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động sau khi sắp xếp, đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định. 

ông Nguyễn Văn khánh – Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Phước

Ông Nguyễn Văn khánh – Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Phước, phát biểu tại Hôi nghị

Việc rà soát, sắp xếp phải đảm bảo các tiêu chí:

Thứ nhất,  rà soát, sắp xếp lại các phòng, đơn vị trực thuộc được tiến hành đồng bộ, toàn diện từ việc rà soát chức năng, nhiệm vụ đến việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, gắn với bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo năng lực phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, sáp nhập các phòng, bộ phận đảm bảo thuận lợi trong phối hợp công tác, giảm các thủ tục không cần thiết giữa các phòng; đảm bảo phục vụ Thường trực và các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy trên các lĩnh vực: cung cấp thông tin; công tác tham mưu; phương tiện, vật chất, kinh phí phục vụ công tác; chế độ, chính sách.

Thứ ba, mọi hoạt động của cơ quan phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

Nguyên tắc “4 tăng”: Tăng trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan và từng cán bộ, công chức, viên chức; tăng hiệu quả công tác; tăng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; tăng ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực công tác như sau:

Nguyên tắc “4 giảm”: Giảm biên chế; giảm chi thường xuyên; giảm số lượng phòng; giảm số lượng trưởng, phó phòng.

Nguyên tắc “4 đúng”: Đúng thể thức, đúng thẩm quyền, đúng quy trình, nội dung, đúng thời gian.

Nguyên tắc 4 hóa: Tự động hóa trong xử lý văn bản; chuyên nghiệp hóa trong công tác tham mưu, phục vụ; văn bản hóa các quy định, quy chế làm việc; cá nhân hóa vai trò trách nhiệm.

Nguyên tắc dân chủ, công khai: Trong đánh giá; trong quy hoạch, trong đào tạo, bồi dưỡng; trong bổ nhiệm; trong thi tuyển.

Hiệu quả sau khi sắp xếp

Theo ông Khánh, sau khi củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, số lượng đầu mối các đơn vị trực thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ giảm từ 07 đầu mối xuống còn 05 đầu mối. Ông Khánh cho biết thêm, thời gian thực hiện kế hoạch trình Thường vụ Tỉnh ủy được thực hiện từ tháng 4/2018, thời gian hoàn thành các quy chế, quy định làm việc của cơ quan là trước ngày 20/5/2018; Hoàn thành quyết toán của các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy và bàn giao nhiệm vụ quản lý tài sản. Mô hình tổ chức mới chính thúc hoạt động từ 01/6/2018.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước, cho biết: Xác định  vị trí và tầm quan trọng của  việc thực hiện các Nghị quyết số: 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, đối vơi việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, Tỉnh ủy rất quyết liệt trong tổ chức triển khai, trong đó, chọn 06 đơn vị thực hiện điểm, cụ thể: huyện Lộc Ninh, Phú Riềng, thị ủy Phước Long, Sở Nông nhiệp và PT Nông thôn, Y tế và văn phòng Tỉnh ủy.

Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước,

Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước,

Và đến nay, các đơn vị đã hoàn thành việc xây dựng đề án, kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các quyết định giao nhiệm vụ thực hiện, vàThường trực Tỉnh ủy rất mong muốn đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động văn phòng ý thức được trách nhiệm, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ bản lĩnh và kỹ năng làm việc để sẵn sàng đảm nhận tốt mọi nhiệm vụ được giao – bà Hiền nhấn mạnh.

Bạn đang đọc bài viết Bình Phước ra mắt văn phòng các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Từ khóa