Theo đó, Đại hội đồng cổ đông ABBANK đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2019 với những chỉ tiêu tài chính cơ bản, bao gồm: tổng tài sản đạt 105.720 tỷ đồng (tăng 17% so với năm 2018), huy động đạt 82.609 tỷ đồng, dư nợ đạt 61.323 tỷ đồng.

Đặc biệt, ABBANK đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 1.220 tỷ đồng (tăng 35% so với năm 2018). Trong đó, riêng mảng Digital Banking được kỳ vọng sẽ đóng góp 200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và thu hút 1.000.000 khách hàng mới cho ABBANK.

ABBANK đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 1.220 tỷ đồng (tăng 35% so với năm 2018)

ABBANK đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 1.220 tỷ đồng (tăng 35% so với năm 2018)

Các mục tiêu kinh doanh năm 2019 được ABBANK xây dựng dựa trên cơ sở những kết quả tích cực mà Ngân hàng đã đạt được trong năm 2018 như: Lợi nhuận trước thuế đạt 900,8 tỷ đồng (tương đương đạt 149% so với 2017); Tổng tài sản đạt 90.237 tỷ đồng (đạt 107% so với 2017); Huy động đạt 67.972 tỷ đồng (đạt 109% so với 2017); Dư nợ đạt 57.325 tỷ đồng (đạt 114% so với 2017).

Đặc biệt, năm 2018, cơ cấu kinh doanh của ABBANK ghi nhận sự dịch chuyển rõ theo định hướng bán lẻ thông qua sự tăng trưởng mạnh về phí dịch vụ, thu nhập thuần từ dịch vụ đạt 337 tỷ đồng (tương ứng đạt 194,3% so với 2017), đóng góp tới 37,4% trong tổng lợi nhuận trước thuế 2018 của ABBANK, tăng từ mức 28,7% của năm 2017.

Cũng trong năm 2018, Moody’s đã nâng hạng một loạt các chỉ số xếp hạng của ABBANK, trong đó tín nhiệm cơ sở (BCA) được nâng lên b1, đánh giá rủi ro đối tác và xếp hạng rủi ro đối tác nâng lên Ba3, giúp khẳng định những cải thiện tích cực của ABBANK trong công tác xử lý tài sản có vấn đề.

Bên cạnh đó, được sự chấp thuận của NHNN, ABBANK sẽ thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông bằng cổ phiếu thưởng với tỉ lệ là 7,4%. Việc ABBANK thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu nhằm mục tiêu hỗ trợ cho kế hoạch tăng vốn điều lệ thuộc lộ trình 2019 - 2020, giúp ngân hàng có nền tảng tài chính ổn định để tiếp tục phát triển bền vững và lớn mạnh hơn.

Đối với công tác niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, HĐQT ABBANK cũng cho biết, ngay sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu chia cổ tức, ABBANK sẽ tiến hành chốt danh sách cổ đông để lưu ký tập trung toàn bộ cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và nộp hồ sơ niêm yết cho Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trong năm 2019.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết với 99,8% cổ đông đồng ý thông qua kế hoạch chuyển địa điểm đặt trụ sở chính của ABBANK từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội, nhằm đáp ứng nhu cầu về quản trị, vận hành, cũng như kế hoạch mở rộng kinh doanh, kế hoạch tăng trưởng của Ngân hàng cho các năm tiếp theo.

Năm 2019 tiếp tục là một năm với nhiều mốc phát triển quan trọng của ABBANK. Mục tiêu chiến lược của ABBANK sẽ là phát triển công nghệ ngân hàng số kết hợp với nguồn nhân sự chất lượng cao để tạo nền tảng đột phá về sản phẩm cạnh tranh phân khúc khoa học công nghệ và doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), trợ giúp cho hoạt động kinh doanh và vận hành, giảm chi phí và tăng tính hiệu quả, tập trung vào quản trị rủi ro.

Đồng thời, ABBANK sẽ tiếp tục phát huy các thế mạnh với mục tiêu gia tăng tỷ trọng thu dịch vụ, duy trì định mức tín nhiệm cao của Moody’s trên thị trường, nâng cao vị thế thương hiệu của ABBANK với định vị là ngân hàng nhân văn, có trách nhiệm với cộng đồng và đem lại nhiều trải nghiệm chất lượng cho người dùng.

Bạn đang đọc bài viết ABBANK đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.220 tỷ đồng năm 2019 tại chuyên mục Ngân hàng - Chứng khoán của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,