Theo ông Ân, dự toán thu nội địa giao cho thành phố Đà Nẵng năm nay là 23.479 tỷ (bằng 101,3% so với thực hiện năm 2018 là 23.186,5 tỷ đồng), nếu không kể tiền sử dụng đất thì bằng 113,8% so với thực hiện năm 2018. Trong đó, có một số khoản tăng cao như: Thu từ khu vực DNNN địa phương tăng 17,8%; công thương nghiệp-dịch vụ ngoài quốc doanh (CTN và DVNQD) tăng 21,6%; Thuế TNCN tăng 31,3%; Thuế bảo vệ môi trường tăng 47,6% và lệ phí trước bạ tăng 21,7%.

Báo cáo tổng kết 2018 Cục Thuế Đà Nẵng cho biết, có 11/17 lĩnh vực thu đạt dự toán, trong đó các khoản thu đạt cao như tiền sử dụng đất 190%, tiền thuê đất 180,9%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế TNCN, lệ phí trước bạ 107%...

Đến hết năm 2018, Đà Nẵng có 99,7% số doanh nghiệp quản lý thực hiện kê khai thuế điện tử, 100% đơn vị đang hoạt động hoàn thành đăng ký nộp thuế điện tử, tỷ lệ chứng từ nộp thuế điện tử tháng 12/2018 đạt 89%, số tiền nộp thuế điện tử/số tiền nộp NSNN đạt 40% - con số này được đánh giá là thấp. Theo đó, là do tập đoàn TCIE có số nộp lớn nhưng vẫn chưa thực hiện nộp thuế điện tử và “phần lớn các khoản thu về đất vẫn nộp qua chuyển khoản (từ ngân hàng chuyển qua)” – ông Nguyễn Đình Ân cho biết.

ông Nguyễn Đình Ân – Cục trưởng Cục Thuế TP Đà Nẵng

Ông Nguyễn Đình Ân – Cục trưởng Cục Thuế TP Đà Nẵng

Cục trưởng Cục Thuế thành phố cũng nói về mục tiêu 30.000 doanh nghiệp của Đà Nẵng đến 2020, nghĩa là chỉ còn khoảng 2 năm nữa cùng với mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp của cả nước. Tuy nhiên, ông cho biết “khó khăn” vẫn ở chỗ “hộ kinh doanh không chịu lên doanh nghiệp”, người dân và doanh nghiệp “không chịu lớn”.

Đặc biệt đáng chú ý, đại diện Cục Thuế đề cập đến việc đối tượng các doanh nghiệp khởi nghiệp vẫn chưa thực sự coi trọng pháp luật thuế. Ông Nguyễn Đình Ân nói như một lời khuyến cáo đến các nhà khởi nghiệp.

Theo Cục trưởng Cục Thuế Đà Nẵng Nguyễn Đình Ân, 2019 sẽ là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng 2021; Nghị quyết 35 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến 2020 và cũng là năm các chính sách về thuế sẽ được sửa đổi, bổ sung và han hành mới, đặc biệt Nghị định 119/NĐ-CP về hóa đơn điện tử; Luật Quản lý thuế sửa đổi sẽ được Quốc hội thông qua nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân ổn định sản xuất, phát triển kinh doanh.

Đây là nhiệm vụ chính trị nặng nề, để hoàn thành dự toán NSNN được giao như nói trên, lãnh đạo Cục Thuế Đà Nẵng khẳng định “ngành thuế xác định công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế là khâu quan trọng đầu tiên trong 4 chức năng quản lý thuế”.

Bạn đang đọc bài viết 2019 Thuế Đà Nẵng được giao thu xấp xỉ 23.500 tỷ tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,