Vừa qua, bộ ba Liên minh châu Âu (EU), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tuyên bố chấm dứt chương trình cứu trợ tài chính thứ 3 giúp Hy Lạp thoát cuộc khủng hoảng tài chính và nợ công.

p/Kể từ ngày 20/8/2018, Hy Lạp không còn cần đến vốn hỗ trợ và chịu sự ràng buộc của các chủ nợ. Biểu đồ: Tỷ lệ nợ/GDP của Hy Lạp trong giai đoạn 2006- 2017).

Kể từ ngày 20/8/2018, Hy Lạp không còn cần đến vốn hỗ trợ và chịu sự ràng buộc của các chủ nợ. Biểu đồ: Tỷ lệ nợ/GDP của Hy Lạp trong giai đoạn 2006- 2017).

Cần đánh giá thận trọng

Tuyên bố này đồng nghĩa với việc Hy Lạp đã thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng tài chính và nợ công, từ nay không còn cần đến sự cứu trợ tài chính từ bên ngoài. Trong 8 năm qua, EU, ECB và IMF đã thực thi 3 chương trình cứu trợ tài chính đối với Hy Lạp với tổng số tiền 288,7 tỷ EUR.