Hướng tới phát triển bền vững

Enternews.vn Cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là trách nhiệm của Tiền Giang đối với sự phát triển bền vững.

Theo công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chỉ số PCI năm 2018 của tỉnh Tiền Giang đạt 62,75 điểm, xếp hạng 38/63 tỉnh, thành của cả nước, tăng 2 bậc so với năm 2017, đồng thời xếp hạng 8/13 tỉnh, thành của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), thuộc nhóm điều hành Khá của cả nước.

Ông Nguyễn Đình Thông, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng: Một trong những điểm nhấn quan trọng trong PCI năm 2018 của Tiền Giang là có nhiều chỉ số thành phần tăng điểm như: Gia nhập thị trường, Tiếp cận đất đai, Chi phí thời gian, Chi phí không chính thức, Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự. Một số chỉ số thành phần xếp hạng khá cao như: Chi phí thời gian xếp hạng 10/63, Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự xếp hạng 14/63, Gia nhập thị trường xếp hạng 19/63…

p/Ông Nguyễn Đình Thông(ngoài cùng bên phải), Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng lãnh đạo Tập đoàn FLC khảo sát tại một dự án trên địa bàn Tiền Giang

Ông Nguyễn Đình Thông(ngoài cùng bên phải), Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng lãnh đạo Tập đoàn FLC khảo sát tại một dự án trên địa bàn Tiền Giang

- Năm 2018, PCI của Tiền Giang đạt 62,75 điểm, xếp hạng 38/63 tỉnh, thành của cả nước, tăng 2 bậc so với năm 2017, kết quả này có đạt kỳ vọng không, thưa ông ?

Nếu so sánh mục tiêu của Kế hoạch hành động số 158/KH-UBND ngày 31/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ ngày 15/5/2018 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia tỉnh Tiền Giang năm 2018 và những năm tiếp theo, PCI năm 2018 của tỉnh từ nhóm Trung bình đã lên nhóm Khá, vào nhóm 30 (xếp 38/63 tỉnh, thành). Tuy nhiên, một số mục tiêu đề ra trong Kế hoạch hành động số 158 của UBND tỉnh vẫn chưa đạt được như: PCI năm 2018 chỉ tăng 2 bậc (mục tiêu là 7 đến 10 bậc), vẫn còn 2 chỉ số đạt dưới điểm 6 (Cạnh tranh bình đẳng chỉ đạt 5,22 điểm và Tính năng động của chính quyền tỉnh đạt 5,49 điểm). Bên cạnh đó, vẫn còn 4 chỉ số bị giảm điểm so với năm 2017 (Tính minh bạch, Cạnh tranh bình đẳng, Tính năng động của chính quyền tỉnh, Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp).

- Điểm số PCI của nhóm dẫn đầu năm 2018 mới chỉ mới qua ngưỡng 70/100 điểm kỳ vọng. Điều này cho thấy, dư địa cải cách vẫn còn nhiều, xin ông cho biết các sáng kiến để tăng tốc cải cách của Tiền Giang?

Để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trong thời gian tới, chúng tôi đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Một là, tập trung nghiên cứu để xây dựng Quy hoạch tỉnh giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, tích hợp phù hợp theo Luật Quy hoạch, có thể thuê tư vấn nước ngoài để tìm ra ý tưởng mới nhằm khai thác ngày càng tốt hơn tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Từ đó, tỉnh xây dựng được danh mục đầu tư, mời gọi đầu tư chất lượng, khả thi cho những năm tiếp theo và có giải pháp thu hút được nhiều nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm tham gia đầu tư trên địa bàn.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phát triển doanh nghiệp, HTX. Tiếp tục động viên, tạo điều kiện chuyển nhanh một số hộ kinh doanh thành doanh nghiệp; nghiên cứu giải pháp để nâng qui mô và chất lượng nhằm hình thành được nhiều doanh nghiệp có qui mô vừa và có một ít doanh nghiệp vươn lên qui mô lớn, phấn đấu đến năm 2020 số DN tăng gấp đôi so với 2015. Năm 2018, tỉnh tập trung giải pháp phát triển doanh nghiệp từ các hộ kinh doanh đủ điều kiện, trong đó: thực hiện chuẩn hóa số liệu hộ kinh doanh, nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển doanh nghiệp từ hộ kinh doanh, xây dựng cổng thông tin hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh, tổ chức Hội nghị phát triển doanh nghiệp từ hộ kinh doanh…

Cải thiện PCI không chỉ là khuyến nghị của cộng đồng doanh nghiệp mà còn là yêu cầu cải cách của Chính phủ đối với các địa phương... Đồng thời là trách nhiệm của Tiền Giang đối với sự phát triển bền vững.

Ba là, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 với mục tiêu cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, giảm tối đa các chi phí trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Xây dựng giải pháp cụ thể thực hiện cải thiện các nội dung trong các chỉ số thành phần của PCI của tỉnh còn thấp, giảm điểm…

Bốn là, tăng cường hoạt động, nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư, thực hiện tốt công tác phối hợp trong hoạt động xúc tiến đầu tư, nhất là nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang, tập trung hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp trong tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh, thực hiện các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường để các dự án đầu tư sớm triển khai đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tiếp tục tập trung để triển khai các dự án mời gọi đầu tư, dự án đã có chủ trương đầu tư, nhất là các dự án đã trao chủ trương, chứng nhận và dự án mời gọi đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018 (phần còn lại)…
Tỉnh cũng nghiên cứu, đa dạng các hình thức đối thoại doanh nghiệp nhằm nâng cao hơn nữa các cuộc đối thoại doanh nghiệp, tiếp xúc đầu tư nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư… tạo niềm tin của doanh nghiệp về sự đồng hành và gần gũi giữa chính quyền với doanh nghiệp.

Năm là, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên và cộng đồng dân cư, từng bước hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại địa phương; hỗ trợ kết nối ý tưởng khởi nghiệp với các nhà đầu tư, quỹ đầu tư trong và ngoài tỉnh, Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh. Triển khai nhiệm vụ của Hội đồng hỗ trợ khởi nghiệp; thúc đẩy hoạt của các câu lạc bộ khởi nghiệp và Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp; tổ chức kết nối doanh nghiệp, ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo với các nhà đầu tư, quỹ đầu tư trong và ngoài tỉnh…

- Nâng cao PCI đã trở thành nhu cầu nội tại của các địa phương, xin ông cho biết kết quả PCI 2018 tác động như thế nào đến nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Tiền Giang?

Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tỉnh Tiền Giang được đánh giá là địa phương có nhiều lợi thế cạnh tranh, nhất là thuận lợi về vị trí địa lý, kết nối giao thông thủy, bộ... Thu hút đầu tư, môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh được cải thiện từng bước. Tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh năm 2018, sau Hội nghị nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đến tìm hiểu và quyết định đầu tư trên địa bàn, các dự án trao chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Hội nghị đã được triển khai tốt, đến nay có trên 55,5% dự án trao Chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư đã được triển khai xây dựng và đi vào hoạt động. Có thể nói, những hình ảnh về môi trường đầu tư của tỉnh đã dần được cải thiện. Nhà đầu tư đã nhận diện và đến với Tiền Giang nhiều hơn trong thời gian sau Hội nghị.

- Xin cảm ơn ông!

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Hướng tới phát triển bền vững tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Đánh giá của bạn:
Từ khóa

 Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích