Họp báo

Họp báo “Đối thoại về hợp tác trong chăm sóc sức khỏe ban đầu hướng tới toàn dân được chăm sóc sức khỏe ngay từ cơ sở” 

Đó là chia sẻ của Tiến sĩ Dessislava Dimitrova - Trưởng Bộ phận Các Hệ thống Y tế, Diễn đàn Kinh tế Thế giới “Đối thoại về hợp tác trong chăm sóc sức khỏe ban đầu hướng tới toàn dân được chăm sóc sức khỏe ngay từ cơ sở” diễn ra vào ngày 16/5 do Bộ Y tế đã phối hợp với Diễn đàn Kinh tế thế giới, Trường đại học Y Harvard và Tập đoàn Novartis tổ chức.

Phát biểu tại buổi đối thoại, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam cho rằng chăm sóc sức khỏe ban đầu đang là một trong những chiến lược của Y tế Việt Nam. Việt Nam tự hào đã đạt được các mục tiêu thiên niên kỷ (MDG) và bây giờ, Việt Nam đang tiến tới để đạt các mục tiêu phát triển bền vững (SDG).

Tại Việt Nam, vai trò của chăm sóc sức khỏe ban đầu đã và đang được khẳng định và đã nhận được chỉ đạo về chiến lược và cam kết chính trị. Chăm sóc sức khỏe ban đầu có thể coi là nhiệm vụ cần thiết và cấp bách của ngành y tế. Nghị quyết 20- NQ/TW đã đề ra mục tiêu thực hiện bao phủ chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế toàn dân; mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe; được bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia bảo hiểm y tế và thụ hưởng các dịch vụ y tế.

Đề án 2384 về xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở, và dự án thí điểm xây dựng 26 trạm y tế xã phường trên 8 tỉnh thành phố đã mang lại một số kết quả, tuy nhiên thách thức vẫn còn nhiều.

Bên cạnh đó, Việt Nam nhất trí thành lập Nhóm công tác về đổi mới chăm sóc sức khỏe ban đầu ở Việt Nam. Nhóm công tác về đổi mới chăm sóc sức khỏe ban đầu sẽ bao gồm các cơ quan thuộc Chính phủ Việt Nam và 3 thành viên đồng sáng lập là Diễn đàn kinh tế thế giới, Trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu của Trường Đại học Y Harvard và Tập đoàn Novartis, nhằm xây dựng một hình thức hợp tác đối tác công - tư sáng tạo để giúp thực hiện các mục tiêu của Bộ Y thông qua việc tăng cường các dự án thí điểm hiện tại về chăm sóc sức khỏe ban đầu tại 30 tỉnh của Bộ Y tế.

Bài học từ các dự án này sẽ được nhân rộng trên quy mô quốc gia. Nhóm công tác cũng sẽ xây dựng kế hoạch hành động bao gồm sự thống nhất về mục tiêu, các mốc và chiến lược tổng thể.

Những ưu tiên của Việt Nam về sức khỏe trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 bao gồm chăm sóc sức khỏe ban đầu, dịch bệnh mới nổi, bệnh không lây nhiễm (NCD),…

Bà Dessislava Dimitrova - Trưởng Bộ phận các Hệ thống y tế, Diễn đàn Kinh tế thế giới chia sẻ: "Chúng tôi nhận thấy Việt Nam đang đi đầu về bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân. Chúng tôi tin rằng Việt Nam sẽ tạo ra một hình mẫu tuyết với về hợp tác với các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội dân sự, các cơ quan hàn lâm để đạt được mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân vừa có chất lượng cao lại vừa đảm bảo khả năng chi trả".

“Chúng tôi cho rằng sự hợp tác giữa các đối tác là một phần lồng ghép của mô hình hoạt động của Novartis” - Tiến sĩ Harald Nusser, Giám đốc toàn cầu Chương trình kinh doanh mang tính xã hội của Novartis nhận định - “Với việc xây dựng và triển khai các hoạt động tiếp diễn ở Việt Nam và khu vực Châu Á, chúng tôi mong muốn được mang đến đây các chuyên môn và thế mạnh của mình vào mối quan hệ hợp tác đối tác mới này ở Việt Nam. Tôi tin rằng Novartis có thể hỗ trợ Chính phủ Việt nam bằng cách hỗ trợ tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu và tiếp tục đo lường các tác động của mô hình mới này về chất lượng dịch vụ được cung ứng cho các bệnh nhân Việt Nam”.

Bạn đang đọc bài viết Hợp tác doanh nghiệp tư nhân và Chính phủ về chăm sóc sức khỏe ban đầu tại chuyên mục Đầu tư của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,