Cụ thể, đầu giờ sáng các ĐBQH sẽ biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch.

Quốc hội họp phiên bế mạc, nội dung chương trình sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV

Theo đó, ĐBQH biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016”; biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2019; biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, trong đó có nội dung về phân chia khoản thu cấp quyền khai thác tài nguyên nước, việc xử lý nghĩa vụ của ngân sách nhà nước đối với Quỹ Bảo hiểm xã hội…(nếu có).

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc kỳ họp.

Sau 20 ngày làm việc (từ ngày 21/5), hôm nay Quốc hội họp phiên bế mạc kết thúc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV.

Ðây là Kỳ họp giữa năm, Quốc đã dành thời gian cho công tác xây dựng pháp luật là 12 ngày; chất vấn và trả lời chất vấn là 3 ngày; giám sát chuyên đề và các vấn đề quan trọng khác là 3,5 ngày; khai mạc, bế mạc là 1,5 ngày.

Tại kỳ họp này, Quốc hội thảo luận 17 dự án luật và dự thảo nghị quyết, trong đó thông qua 7 dự án luật và 1 nghị quyết. 

Bên cạnh đó, Quốc hội đã xem xét, thảo luận về nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Quốc hội cũng đã thực hiện giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016; xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát và việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2019...

Bạn đang đọc bài viết Hôm nay Quốc hội họp phiên bế mạc tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,