Chủ đề: hội nhập

hội nhập, cập nhật vào ngày: 17:27, 26/01/2020

1 2 3 4 5

Doanh nghiệp kỳ vọng gì trong năm 2020?

Năm mới 2020 vừa bắt đầu đem theo nhiều kỳ vọng của các doanh nghiệp về một viễn cảnh tươi sáng về cải cách thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh.