Chủ đề: Hội nghị Trung ương 7

Hội nghị Trung ương 7, cập nhật vào ngày: 13:16, 29/02/2020

1 2

[CLIP TẠO ĐỘNG LỰC] 100% tiềm năng

Tập trung 100% vào một mục tiêu đơn giản, rõ ràng sẽ giúp chúng ta xây dựng nhiệt huyết và nhiệt huyết thắp lên ngọn lửa đam mê để hoàn thiện mục tiêu đó.