Chủ đề: Hội nghị Trung ương 7

Hội nghị Trung ương 7, cập nhật vào ngày: 23:58, 02/06/2020

1 2

Giải pháp phá băng bất động sản sau COVID-19

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công được nhiều ý kiến cho rằng là giải pháp giúp hỗ trợ cho tăng trưởng nền kinh tế trước bối cảnh tác động của dịch COVID-19, trong đó có ngành bất động sản.