Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

Quy định của Bộ Chính trị sẽ ngăn chặn “chạy chức, chạy luân chuyển"

cách đây 3 năm | Chính trị

Quy định của Bộ Chính trị sẽ ngăn chặn “chạy chức, chạy luân chuyển"

15:04, 13/10/2017

Gắn kết ba “động lực” cho tăng trưởng

Nghị quyết của Đảng vừa qua đã xác định phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên, theo quan điểm của chuyên gia kinh tế TS Cấn Văn Lực thì phát triển kinh tế tư nhân có nghĩa là cần gắn kết cả 3 “động lực”: Doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp FDI.

21:12, 11/10/2017

Quyết liệt đổi mới toàn diện các đơn vị sự nghiệp công lập

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Trung ương yêu cầu phải khẩn trương sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị SNCL phù hợp với đặc điểm tình hình của từng ngành, lĩnh vực và địa bàn, gắn với đẩy mạnh xã hội hoá, nhưng không thương mại hoá lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công.

20:38, 11/10/2017

Đổi mới công tác dân số trong tình hình mới

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trung ương khẳng định chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ gắn bó hữu cơ với phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

20:10, 11/10/2017

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phát triển kinh tế tư nhân thành động lực quan trọng của nền kinh tế

Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đã chính thức bế mạc tại Hà Nội.

19:40, 11/10/2017

Kết thúc hoạt động 3 Ban chỉ đạo 3 “Tây”

Hội nghị Trung ương 6 vừa bế mạc sáng nay (ngày 11/10) đã đề cập đến việc kết thúc hoạt động của các Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. 

12:20, 11/10/2017

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “nhắn nhủ” gì tới cán bộ, đảng viên, công chức?

Từng đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương và mọi cán bộ, đảng viên, công chức cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng, tránh đi vào vết xe đồ, để tay nhúng chàm.