Hội nghị Trung ương 12, khóa XII

HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 12 KHÓA XII: Toàn văn phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

cách đây 8 tháng | Chính trị

HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 12 KHÓA XII: Toàn văn phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

16:30, 14/05/2020

HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 12 KHÓA XII: Không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn Đại biểu!

Phấn đấu giới thiệu, lựa chọn bầu được những đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thật sự tiêu biểu, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng ưu tiên hàng đầu, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

20:36, 11/05/2020

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 12, khóa XII của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Diễn đàn Doanh nghiệp trân trọng giới thiệu Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ngày 11/5/2020.

20:34, 11/05/2020

HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 12, KHOÁ XII: Uỷ viên Trung ương, Uỷ viên Bộ Chính trị phải có tiêu chuẩn gì?

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời điểm hiện nay cần thật sự gương mẫu, không tham nhũng, cơ hội, tham vọng quyền lực.

18:00, 11/05/2020

HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 12, KHOÁ XII: Toàn văn phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Diễn đàn Doanh nghiệp trân trọng giới thiệu Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ngày 11/5/2020.

13:59, 11/05/2020

HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 12, KHOÁ XII: "Nóng" công tác nhân sự khóa mới!

Tiểu ban nhân sự đã chuẩn bị dự thảo phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13.

13:02, 11/05/2020

HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 12, KHOÁ XII: Không chọn người tham vọng quyền lực vào BCH Trung ương

Theo đó, tiêu chuẩn ủy viên BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, không tham nhũng, cơ hội, tham vọng quyền lực.

09:10, 11/05/2020

Khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 12

Sáng 11/5, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.