Chủ đề: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên, cập nhật vào ngày: 00:17, 14/06/2021