Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam (VBS) 2018

Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam (VBS) 2018: Vì một ASEAN thống nhất trong 4.0

cách đây 1 năm | VCCI

Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam (VBS) 2018: Vì một ASEAN thống nhất trong 4.0

17:18, 30/08/2018

VBS 2018: Cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam kết nối với nhiều xu hướng mới

Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam (VBS) 2018 là phiên chợ ý tưởng và là cơ hội tốt để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam kết nối với nhiều xu hướng mới của thế giới.