Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 11 khóa XII

Khai mạc Hội nghị Trung ương 11

cách đây 1 tuần | Chính trị - Xã hội

Khai mạc Hội nghị Trung ương 11

09:00, 07/10/2019

Trung ương xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng về tổ chức, cán bộ

Hội nghị Trung ương 11, khóa XII sẽ thảo luận, thông qua, quyết định những vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và hệ thống chính trị…

"Chúng ta cần thế hệ doanh nhân và nhà công nghiệp dân tộc hùng mạnh"

Đó là chia sẻ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ kỷ niệm 15 năm ngày Doanh nhân Việt Nam, 74 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho giới Công Thương do VCCI tổ chức.