Chủ đề: Hàng loạt doanh nghiệp bị đòi đất khi mới chỉ thuê được 8 – 10 năm

Hàng loạt doanh nghiệp bị đòi đất khi mới chỉ thuê được 8 – 10 năm, cập nhật vào ngày: 04:31, 31/05/2020

TRỰC TIẾP: Toạ đàm “Ô nhiễm rác thải và các giải pháp phát triển công nghệ điện rác tại Việt Nam”

Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức buổi Toạ đàm trực tuyến chủ đề: “Ô nhiễm rác thải và các giải pháp phát triển công nghệ điện rác tại Việt Nam” lúc 13h30 - 17h00 ngày 29/5 tại Đà Nẵng.