Hải Phòng: Tăng cường kiểm soát nhóm lái xe vận tải trên địa bàn

Enternews.vn Hải Phòng sẽ cấp Giấy xác nhận cho từng phương tiện vận tải hàng hóa có nhu cầu ra vào Hải Phòng có nơi ở tập trung cho lái xe đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19.

UBND thành phố Hải Phòng vừa có Văn bản 2574/UBND-GT, về việc tăng cường công tác kiểm soát lái xe vận tải hàng hóa trên địa bàn thành phố để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng: UBND thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, nhóm lái xe vận tải hàng hóa ra vào thành phố vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ, có nguy cơ lây nhiễm nguồn bệnh trong cộng đồng. Thành phố sẽ chỉ đạo cấp Giấy xác nhận cho từng phương tiện vận tải hàng hóa có nhu cầu ra vào thành phố đối với các doanh nghiệp, chủ phương tiện có nơi ở tập trung cho lái xe và phụ xe đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. 

Trường hợp đặc biệt, các doanh nghiệp và chủ phương tiện có xe vận tải hàng hóa ra vào thành phố nhưng không thể bố trí được chỗ ở tập trung đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch bệnh, UBND thành phố sẽ bố trí chỗ ở tập trung và chỉ đạo cấp Giấy xác nhận cho từng phương tiện vận tải hàng hóa ra vào thành phố theo quy định.

Từ ngày 11/4/2020, các Chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào thành phố chỉ cho phép các xe vận tải của Hải Phòng ra vào thành phố khi có Giấy xác nhận cho phép phương tiện ra vào thành phố theo quy định.

Về việc cấp Giấy xác nhận cho phương tiện vận tải của Hải Phòng ra vào thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao UBND các quận, huyện yêu cầu các Doanh nghiệp, Chủ phương tiện có xe vận tải hàng hóa có nhu cầu ra vào thành phố trên địa bàn báo cáo cụ thể trong ngày 9/4/2020 về: Số lượng xe, biển số xe; tên tuổi, địa chỉ thường trú và tạm trú (nếu có) của lái xe và phụ xe (nếu có); khả năng bố trí chỗ ở tập trung cho lái xe và phụ xe (kèm theo mẫu); tổ chức kiểm tra nơi ở tập trung theo báo cáo của các Doanh nghiệp và Chủ phương tiện, nếu đủ điều kiện thì xác nhận cho phép đơn vị tổ chức ở tập trung cho lái xe và phụ xe.

Đối với các xe vận tải của các tỉnh, thành phố khác vào Hải Phòng, thành phố sẽ chỉ đạo cấp Giấy xác nhận cho phương tiện vào thành phố trước khi các xe đến các Chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ thành phố (cấp cho từng lần vào thành phố). Trong Giấy xác nhận thể hiện rõ các nội dung thời gian ra vào thành phố, nơi giao nhận hàng hóa. 

Các lái xe thực hiện việc giao nhận hàng hóa và ra khỏi Hải Phòng trong ngày; trường hợp lái xe và phụ xe phải ở lại qua đêm, khuyến khích ngủ trên xe tại khu vực giao nhận hàng; trường hợp không thể ngủ được trên xe, yêu cầu đăng ký với các Cơ sở thành phố đã bố trí nơi ở tập trung cho các lái xe và phụ xe (qua đơn vị giao nhận hàng hóa).

Yêu cầu các đơn vị giao nhận hàng hóa trên địa bàn thành phố thực hiện việc đăng ký với các Cơ sở thành phố đã bố trí nơi ở tập trung cho các lái xe và phụ xe.

Khi các xe ra khỏi địa bàn thành phố, yêu cầu lái xe gửi lại các Chốt kiểm soát Giấy xác nhận cho phương tiện vào thành phố, các Chốt kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra lại việc thực hiện của lái xe, đối chiếu với các nơi ở tập trung, nếu các lái xe và phụ xe không thực hiện các quy định nêu trên thì sẽ xem xét, không cấp Giấy cho lần tiếp theo. Các Chốt kiểm soát ra vào thành phố có trách nhiệm bố trí lực lượng để cấp Giấy xác nhận cho phương tiện vào thành phố.

Hàng ngày có khoảng trên dưới 10.000 lượt xe contairner ra vào Hải Phòng

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải chủ trì cùng Công an thành phố và UBND các quận, huyện bố trí địa điểm để cấp Giấy xác nhận cho phương tiện vào thành phố, chỉ đạo các Chốt kiểm soát nêu trên thực hiện. Giao Công an thành phố chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt thực hiện việc cấp Giấy xác nhận cho phương tiện ra vào thành phố. Cấp Giấy xác nhận cho phương tiện ra vào thành phố một lần cho các phương tiện của Hải Phòng trên cơ sở xác nhận của UBND các quận, huyện (thời hạn cấp đến ngày 15/4/2020).

 Bàn giao Giấy xác nhận phương tiện vào thành phố cho các Chốt kiểm soát ra vào thành phố để các Chốt thực hiện việc cấp Giấy đối với các xe vận tải của các tỉnh, thành phố khác vào thành phố. Hai mẫu Giấy xác nhận nêu trên phải có màu khác nhau để thuận tiện trong việc kiểm soát.

Về việc tổ chức nơi ở tập trung cho các lái xe vận tải hàng hóa ra vào thành phố, giao Chủ tịch UBND các quận: Hồng Bàng, Hải An, Lê Chân bố trí cơ sở vật chất và tổ chức phục vục ăn uống, sinh hoạt cho các lái xe và phụ xe tại các địa điểm: Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật xi măng, Trường Cao đẳng Hàng Hải; Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng (bố trí cho lái xe và phụ xe tại các quận). Chi phí ăn uống và sinh hoạt như đối với cách ly tập trung; thành phố hỗ trợ 50 chi phí, phần còn lại do Doanh nghiệp và Chủ phương tiện có trách nhiệm chi trả.

Ông Nguyễn Xuân Bình - PCT UBNF TP Hải Phòng kiểm tra việc bố trí ăn nghỉ tập trung cho đội ngũ lái xe tại Công ty TNHH Lê Chân

Từ ngày 11/4/2020, các Chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào thành phố chỉ cho phép các xe vận tải của Hải Phòng ra vào thành phố khi có Giấy xác nhận cho phép phương tiện ra vào thành phố theo quy định. Cấp Giấy xác nhận cho các xe vận tải của các tỉnh, thành phố khác vào thành phố.

 Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế và UBND các quận, huyện thường xuyên kiểm tra đột xuất nơi ở tập trung cho các lái xe mà các Doanh nghiệp và Chủ phương tiện đã bố trí, trường hợp không nghiêm túc thực hiện sẽ thu hồi Giấy xác nhận cho phương tiện ra vào thành phố đã cấp.

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải, hàng ngày, trên địa bàn thành phố hiện có khoảng trên dưới 10.000 lượt xe contairner thường xuyên ra vào để vận chuyển hàng hóa. Đội ngũ lái xe vẫn thường xuyên di chuyển từ Hải Phòng đến các tỉnh, thành phố khác rồi lại quay về, nếu để dịch bệnh phát sinh từ đây sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Hải Phòng cũng như các địa phương khác.

Tính đến thời điểm hiện tại đã tổng hợp được danh sách thông tin về lái xe, nơi ở tập trung của lái xe và hành trình chạy xe hàng ngày của các đơn vị đã báo cáo, cụ thể: Về xe container, có tổng 1.527 doanh nghiệp, với 13.989 xe; số đơn vị đã báo cáo là 309, tổng số lượng xe là 2.389 xe, có 957 lái xe là người Hải Phòng, 1.432 lái xe ngoại tỉnh; có 185 địa điểm ở tập trung. Đối với xe tải có tổng 3.812 đơn vị với 9.073 xe; có 181 đơn vị đã báo cáo với 1.777 xe; có 170 bãi, điểm đỗ xe.

Trước đó ông Nguyễn Xuân Bình – PCT UBND thành phố Hải Phòng đã đi kiểm tra thực tế tại một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải và Cảng Hải Phòng về công tác kiểm soát đội ngũ lái xe. Qua kiểm tra thực tế tại: Công ty TNHH Vận tải thương mại Hà Anh và Công ty TNHH Lê Chân bước đầu cho thấy các đơn vị này đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, thường xuyên kiểm tra y tế, đo thân nhiệt, ghi hành trình, phun thuốc khử trùng các xe, đồng thời bố trí chỗ ăn nghỉ tập trung phục vụ cho anh em lái xe đảm bảo đầy đủ điều kiện vệ sinh. Giám đốc Công ty TNHH Lê Chân cho biết thêm, trong thời điểm này đối với các anh em lái xe ở tỉnh khác, công ty đều vận động anh em không về nhà và hỗ trợ ăn nghỉ 100%...

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng: Tăng cường kiểm soát nhóm lái xe vận tải trên địa bàn tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích