Hải Phòng: Điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư

Enternews.vn Với việc tập trung cải thiện, nâng cao chất lượng đăng ký kinh doanh, quản trị vốn đầu tư công, Hải Phòng đã và đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Hoàng Long, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cho biết, năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng đã xây dựng kế hoạch đầu tư sát thực, góp phần thúc đẩy kinh tế Hải Phòng phát triển mạnh.

Minh chứng là chỉ số PCI năm 2019 của TP Hải Phòng có sự chuyển biến tích cực. Cụ thể, theo kết quả điều tra PCI 2019 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), TP Hải Phòng xếp vị trí thứ 10/63 tỉnh, thành phố; xếp vị trí thứ 4/11 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng, đạt 68,73 điểm và tăng 6 bậc so với năm 2018. Đây cũng là lần thứ hai, TP Hải Phòng nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu PCI cả nước và trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt.

Hải Phòng tăng 6 bậc, vào lại tốp 10 Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019

Hải Phòng tăng 6 bậc, lọt tốp 10 Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019

Đặc biệt, năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng đã chủ trì thẩm định, trình UBND TP phê duyệt nhiều quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu của Thành phố; kịp thời đề xuất, hướng dẫn triển khai Luật Quy hoạch và tham mưu việc thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch Thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Về quản lý nhà nước về đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng đã tham mưu, đề xuất chủ trương đầu tư đối với 10 dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định tại Luật Đầu tư công. Thẩm định/thẩm định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 65 lượt dự án, đề án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, dịch vụ sự nghiệp công.

Về quản lý nhà nước về đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng đã thẩm định chủ trương đầu tư 2 dự án, thẩm định điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án, thẩm định để cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 5 dự án, thẩm định để giãn tiến độ đầu tư 7 dự án, tham mưu giải quyết việc ký quỹ, hoãn, hoàn trả ký quỹ bảo đảm thực hiện 8 dự án. Tham mưu gia hạn thời hạn hiệu lực của Quyết định chủ trương đầu tư đối với 6 dự án, chấm dứt hiệu lực quyết định chủ trương đầu tư 1 dự án. Đồng thời, tham mưu, tổng hợp báo cáo về ưu đãi đầu tư 2 dự án, xử lý các dấu hiệu vi phạm 1 dự án. Đề xuất UBND TP Hải Phòng triển khai dự án KĐT du lịch Cái Giá, huyện Cát Hải; thực hiện một số dự án theo hình thức quyết định chủ trương đầu tư, đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư...

Để tạo lập môi trường đầu tư hấp dẫn, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng đã hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tạo tài khoản đăng ký kinh doanh qua mạng miễn phí. Đến nay, 100% thủ tục hành chính các lĩnh vực đăng ký thành lập doanh nghiệp mới, thông báo thành lập đơn vị trực thuộc, đăng ký thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp, tạm ngừng hoạt động, giải thể doanh nghiệp, thông báo mẫu dấu đều thực hiện trực tuyến. Thời gian trung bình xử lý hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là 1,75 ngày làm việc, rút ngắn hơn nhiều so với quy định là 3 ngày làm việc như trước kia.

Một góc khu công nghiệp tại Hải Phòng

Năm 2020, tổng thu ngân sách nội địa TP Hải Phòng đạt 32.589 tỷ đồng

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cũng tham mưu xây dựng có hiệu quả nhiều chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nhiều chính sách thu hút đầu tư, chăm lo đời sống dân sinh... Đồng thời, tích cực đề xuất với TP Hải Phòng ban hành các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển để gia tăng nội lực của nền kinh tế, xây dựng nguồn thu nội địa mới. Nhờ đó, năm 2020, tổng thu ngân sách nội địa TP Hải Phòng đạt 32.589 tỷ đồng. Trong đó, nguồn thu từ các doanh nghiệp chiếm khoảng 50%. Tiêu biểu là Nhà máy ô tô Vinfast đóng góp ngân sách hơn 5.000 tỷ đồng; công ty CP xăng dầu khu vực 3 đóng góp ngân sách hơn 740 tỷ đồng; công ty dầu khí Hải Linh đóng góp ngân sách gần 650 tỷ đồng; công ty Nhiệt điện Hải Phòng đóng góp hơn 590 tỷ đồng; công ty Thuốc lá Hải Phòng hơn 500 tỷ đồng; công ty Bia Hải Phòng hơn 450 tỷ đồng; công ty TNHH LG Electronics Hải Phòng nộp hơn 400 tỷ đồng; công ty xi măng Chinfon hơn 200 tỷ đồng; công ty CP Nhiệt điện hơn 580 tỷ đồng; công ty CP Cáp điện và hệ thống LS-Vina khoảng 180 tỷ đồng; công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong hơn 200 tỷ đồng; công ty CP Bia Hà Nội – Hải Phòng hơn 130 tỷ đồng...

Năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng đề ra các khâu đột phá gồm: tiếp tục công tác xúc tiến, thu hút đầu tư; tập trung cải thiện, nâng cao chất lượng đăng ký kinh doanh và quản trị vốn đầu tư công; huy động tối đa nguồn lực đầu tư vào TP Hải Phòng. Trong đó, chú trọng các nguồn vốn tư nhân, đầu tư FDI, phấn đấu thu hút vốn FDI từ 2,5 - 3 tỷ USD/năm. Đồng thời, xây dựng cơ chế, chính sách đẩy mạnh huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội, đa dạng hóa hình thức đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là thu hút nguồn vốn đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 204.000 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hoàng Long, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cho biết, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI. Chính vì vậy, nhiệm vụ ưu tiên xuyên suốt trong chương trình công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian tới là phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chủ đề năm của TP Hải Phòng, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tích cực nghiên cứu tham mưu, đề xuất các giải pháp, đóng góp vào thành công chung của TP Hải Phòng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng sẽ tập trung hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các sở, ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2021, xây dựng các kế hoạch năm 2022. Đồng thời, tham mưu UBND TP Hải Phòng rút ngắn thời gian thẩm định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công, đảm bảo thời gian trung bình thẩm định các dự án nhóm B, C khoảng 25 ngày (theo quy định là 30 ngày), dự án nhóm A là 30 ngày (quy định là 45 ngày), rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp còn 1,5 ngày (quy định là 3 ngày làm việc); đẩy mạnh công tác huy động vốn đầu tư, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư nước ngoài theo hướng thu hút vốn đầu tư nước ngoài có chọn lọc, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan toả, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, đặc biệt chú trọng đối với các nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ...

Hy vọng, với việc xây dựng cơ chế, chính sách đẩy mạnh huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội, tạo môi trường thuận lợi đối với hoạt động đầu tư, sản xuất - kinh doanh, TP Hải Phòng sẽ tiếp tục bứt phá, là điểm dừng chân an toàn cho các nhà đầu tư.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng: Điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích