Hà Tĩnh - Góc khuất sau đại công trường

[Hà Tĩnh - Góc khuất sau đại công trường] Kỳ III: Chính quyền nói gì?

cách đây 10 tháng | Tâm điểm

[Hà Tĩnh - Góc khuất sau đại công trường] Kỳ III: Chính quyền nói gì?

06:30, 19/07/2019

[Hà Tĩnh - Góc khuất sau đại công trường] Kỳ II: Tái định cư không sổ đỏ!

Di dân và tái định cư là "mốt" ở những địa phương mới nổi về công nghiệp, nhưng câu chuyện ở Hà Tĩnh đặc biệt vì chuyện khác.

07:00, 17/07/2019

[Hà Tĩnh - góc khuất sau đại công trường] Kỳ I: Tiêu điều làng biển ở Kỳ Lợi

Công nghiệp hóa mang đến cho Hà Tĩnh bộ mặt mới, nhưng cũng lấy đi không ít và để lại nhiều nỗi buồn khôn tả.