Hà Nội: Kiên quyết loại khỏi bộ máy những công chức yếu kém

Enternews.vn (DĐDN) – Đây là một trong những nội dung chính của Chỉ thị số 01/CT-UBND về tổ chức thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” được chủ tịch UBND TP Hà Nội ký ban hành ngày 3/2.

(DĐDN) – Đây là một trong những nội dung chính của Chỉ thị số 01/CT-UBND về tổ chức thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” được chủ tịch UBND TP Hà Nội ký ban hành ngày 3/2.

Hà Nội sẽ kiên quyết tinh giản số cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Internet.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ thị các ngành, các cấp và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thực hiện ba nhóm nội dung chính của “Năm kỷ cương hành chính 2017".

nhóm nội dung thứ nhất, chỉ thị nêu rõ, cần tổng rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, bộ thủ tục hành chính, quy trình, quy chế làm việc của các cấp, các ngành theo quy định của pháp luật. Phát hiện các nội dung quy định bất cập, hạn chế phát triển, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đề xuất bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện theo nguyên tắc: đúng pháp luật, đơn giản hóa, minh bạch, rút gọn đầu mối và rút ngắn thời gian giải quyết, tăng cường phân cấp, tạo sự chủ động cho cấp huyện.

Cùng với đó, thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND thành phố chấp hành đầy đủ sự chỉ đạo, điều hành, kết luận của lãnh đạo thành phố đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo kế hoạch. Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 157/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định về chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

Ngoài ra, cần rà soát quy chế làm việc của đơn vị, phù hợp quy định pháp luật và Quy chế làm việc của UBND thành phố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao,thực hiện phương châm 5 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả. Việc phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, cán bộ, công chức theo hướng chuyên môn hóa từng khâu, từng loại công việc; lãnh đạo bộ phận phải bao quát, quán xuyến công việc, thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc, xử lý tình huống và báo cáo lãnh đạo và cơ quan quản lý cấp trên kịp thời.

Các nhiệm vụ trên phải thực hiện xong trước ngày 30/4/2017.

nhóm nội dung thứ hai, chỉ thị yêu cầu phải thực hiện việc sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy các bộ phận đầu mối trực thuộc từ thành phố đến cấp huyện, xã, đảm bảo nguyên tắc “một đầu mối - một việc xuyên suốt”. Phân công nhiệm vụ phù hợp với chuyên môn, năng lực sở trường của từng cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện rà soát, sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với từng vị trí việc làm của công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, thực hiện cơ chế Giám đốc Sở định kỳ cuối năm đánh giá, nhận xét chất lượng, hiệu quả công việc của cấp trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc và phòng chuyên môn theo ngành dọc trực thuộc UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp huyện định kỳ hàng quý đánh giá, nhận xét chất lượng, hiệu quả công việc của cấp trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp xã.

Sở Nội Vụ hướng dẫn các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện.

Đối với nhóm nội dung thứ ba, chỉ thị quy định: Cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đúng quy trình, quy chế làm việc, nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; thực hiện quy tắc, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức.

Chỉ thị nhấn mạnh tinh thần gương mẫu, trách nhiệm người đứng đầu; tập trung quản lý chất lượng công việc, chấn chỉnh thái độ, nhiệm vụ, văn hóa ứng xử của công chức, viên chức trực tiếp thụ lý giải quyết các thủ tục hành chính và người đứng đầu các tổ, bộ phận, cá nhân trực tiếp thực thi công vụ là Trưởng, Phó các phòng thuộc các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã và công chức trực tiếp xử lý hồ sơ, thực thi công vụ cấp xã.

Chỉ thị cũng nêu rõ: Cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ phải tuân thủ trật tự thứ bậc hành chính, đúng thẩm quyền; thực hiện đúng, đủ chức trách và nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công. Không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Nghiêm cấm việc lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu, gây phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Đồng thời yêu cầu từng cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị căn cứ vị trí việc làm và nhiệm vụ phân công phải xây dựng kế hoạch công tác cụ thể cho tuần, tháng, quý, năm báo cáo Thủ trưởng đơn vị để quản lý, theo dõi, chỉ đạo, giám sát.

Quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc; thực hiện văn hóa công sở; khắc phụ tình trạng không rõ trách nhiệm trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, bộ phận tiếp dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các cơ quan và phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Đặc biệt, chỉ thị cũng nhấn mạnh cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo quản lý phải chịu trách nhiệm liên đới khi để cấp dưới trực tiếp có hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nếp sống văn hóa.

Chỉ thị cũng chỉ rõ các hành vi cán bộ, công chức, viên chức không được làm, như không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; không hút thuốc lá nơi công sở, trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm cấm việc sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực.

Đặc biệt, chỉ thị nêu rõ: Các cán bộ, công chức, viên chức vi phạm sẽ bị xử lý, kỷ luật nghiêm và Hà Nội sẽ kiên quyết tinh giản số cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ.

Thụy Du

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Kiên quyết loại khỏi bộ máy những công chức yếu kém tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Từ khóa
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích