Chủ đề: gọi vốn thành công

gọi vốn thành công, cập nhật vào ngày: 22:19, 21/02/2020

1 2 3 4

Nhìn lại sau một năm thực thi CPTPP để hướng đến EVFTA

TS. Lê Đăng Doanh - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã có những nhận định về Hiệp định CPTPP sau hơn một năm được triển khai ở Việt Nam.