Việc đánh giá lại GDP lần này rất cao, tuy đã được TCTK giải thích, nhưng vẫn có nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những chỉ tiêu chính thức được thống kê, đo lường hàng năm, nền kinh tế vẫn còn những góc khuất chưa được quan sát, dấu mình trong các hoạt động kinh tế ngầm, bất hợp pháp, phi chính thức... Mặc dù theo đề án đã được Thủ tướng phê duyệt, đến năm 2020, khu vực kinh tế chưa quan sát dược  sẽ được thống kê vào GDP, tuy nhiên, xoay quanh câu chuyện này vẫn còn nhiều vấn đề đáng bàn.

Tài liệu tham khảo: UNDP-Vietnam-GDP-Revision-VN-FINAL-PDF

Bạn đang đọc bài viết Góc nhìn về đánh giá lại quy mô nền kinh tế và thống kê khu vực kinh tế chưa quan sát được tại chuyên mục Tài liệu tham khảo của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,