Chủ đề: gian lận thương mại

gian lận thương mại, cập nhật vào ngày: 19:12, 16/01/2021

1 2 3 4

Đâu là nguyên nhân khiến thị trường chưa thể vượt qua ngưỡng 1.200 điểm?

Trong tuần qua và xét trong quá khứ thị trường cho thấy VN-Index thường gặp khó khăn tại vùng 1.200 điểm và thường xuất hiện xu hướng điều chỉnh tại ngưỡng này.