Chủ đề: giải thưởng Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất 2019 – FAST 500

giải thưởng Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất 2019 – FAST 500, cập nhật vào ngày: 01:31, 31/05/2020

TRỰC TIẾP: Toạ đàm “Ô nhiễm rác thải và các giải pháp phát triển công nghệ điện rác tại Việt Nam”

Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức buổi Toạ đàm trực tuyến chủ đề: “Ô nhiễm rác thải và các giải pháp phát triển công nghệ điện rác tại Việt Nam” lúc 13h30 - 17h00 ngày 29/5 tại Đà Nẵng.