Chủ đề: giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, cập nhật vào ngày: 07:22, 02/12/2020

1 2 3

ĐIỂM BÁO NGÀY 02/12: Giá nào cho khí thải carbon?

Một số nền kinh tế lớn trên thế giới đang hoặc chuẩn bị bắt buộc các DN phải trả tiền để được phát thải carbon. Điều này dự báo sẽ tác động không nhỏ tới các DN sản xuất hàng xuất khẩu Việt Nam.