Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN trong tiếp cận nguồn vốn ngân hàng

Enternews.vn Chương trình Kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp được khởi đầu từ TP HCM năm 2012 với sự vào cuộc của toàn ngành ngân hàng, cấp ủy chính quyền địa phương các cấp đã nhanh chóng lan tỏa và đạt được những kết quả quan trọng trong việc xử lý những vướng mắc trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, kịp thời giải quyết nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp để phục vụ sản xuất kinh doanh.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Chương trình Kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp được khởi đầu từ TP. Hồ Chí Minh năm 2012 với sự vào cuộc của toàn ngành ngân hàng, cấp ủy chính quyền địa phương các cấp đã nhanh chóng lan tỏa và đạt được những kết quả quan trọng trong việc xử lý những vướng mắc trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, kịp thời giải quyết nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp để phục vụ sản xuất kinh doanh. Đến nay, Chương trình đã được nhân rộng triển khai trên toàn quốc với nhiều hình thức đa dạng và phong phú. Đây là chương trình phối hợp trên phạm vi rộng có hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, góp phần thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương.

1. Nội dung Chương trình Kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp:

Để kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của từng doanh nghiệp, từ đó, có giải pháp tháo gỡ kịp thời cho phù hợp với đặc thù hoạt động của từng doanh nghiệp, trên cơ sở kết quả triển khai Chương trình Kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp của TP. Hồ Chí Minh, từ đầu năm 2014 NHNN đã có văn bản số 2668/NHNN-VP ngày 17/04/2014 chỉ đạo NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố, các tổ chức tín dụng triển khai nhân rộng Chương trình Kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp trên toàn quốc. Đồng thời, NHNN có Công văn số 2667/NHNN-VP ngày 17/04/2014 gửi các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp cùng ngành ngân hàng tổ chức triển khai có hiệu quả chương trình. Theo đó, ngành ngân hàng phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương tổ chức các buổi hội nghị, gặp gỡ đối thoại, trao đổi, lắng nghe các doanh nghiệp, vướng mắc từ phía các địa phương thì các sở ban ngành trực tiếp tháo gỡ, về phía ngân hàng thì ngân hàng trực tiếp xử lý, từ đó có các giải pháp tháo gỡ cụ thể phù hợp đối với từng doanh nghiệp thông qua các biện pháp như tăng cường cho vay mới, thực hiện cơ cấu lại nợ vay, giảm lãi suất cho vay, nâng hạn mức cho vay...

Thực hiện chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết 19/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP, từ đầu năm 2016 NHNN đã ban hành và quyết liệt triển khai thực hiện Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2016-2017, định hướng đến năm 2020. Trong đó, tập trung vào 6 nhóm giải pháp : Giải pháp cải thiện và minh bạch hóa thông tin tín dụng, Giải pháp cải thiện chỉ số chiều sâu quyền pháp lý và chiều sâu thông tin tín dụng nhằm nâng cao chỉ số tiếp cận tín dụng theo đánh giá của WB, Xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển các dịch vụ tài chính – ngân hàng, Giải pháp nâng cao năng lực của hệ thống ngân hàng, Giải pháp đơn giản hóa và hiện đại hóa thủ tục hành chính nhằm giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giao dịch hành chính với NHNN, TCTD, Các giải pháp hỗ trợ.

Để tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng cho các doanh nghiệp, ngày 13/06/2016 NHNN đã có văn bản 4426/NHNN-VP chỉ đạo NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố và các TCTD mở rộng tín dụng có hiệu quả, tập trung tín dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh hiệu quả, thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quan hệ tín dụng với ngân hàng; đồng thời tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố tăng cường triển khai Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc.

Theo chỉ đạo của NHNN, 63chi nhánh tỉnh, thành phố đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các sở, ngành phối hợp cùng ngành Ngân hàng triển khai chương trình và bước đầu đạt kết quả đáng khích lệ.

Với những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2014-2016 và để phát huy hơn nữa hiệu quả của Chương trình, ngày 30/03/2017 NHNN đã có Công văn 2174/NHNN-VP yêu cầu NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố và các TCTD tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình Kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp trên toàn quốc bằng việc đổi mới cách thức thực hiện, xây dựng các sản phẩm tín dụng linh hoạt, triển khai các chương trình tín dụng gắn với chuyên đề, chương trình và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thành phố, đổi mới quy trình thủ tục và rút ngắn thời gian giải quyết cho vay nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn vay phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh.

NHNN cũng có văn bản số 5358/NHNN-TD ngày 10/7/2017 đề nghị các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố tiếp tục quan tâm, phối hợp cùng ngành ngân hàng nhận diện những khó khăn của doanh nghiệp để có giải pháp tháo gỡ phù hợp, đồng thời đẩy mạnh thực hiện và phát huy hiệu quả hoạt động của các Quỹ Phát triển, Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tại địa phương, đơn giản hóa các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quan hệ tín dụng với ngân hàng.

Bên cạnh chỉ đạo các TCTD, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố triển khai Chương trình Kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, NHNN đã triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thiện khuôn khổ pháp lý hoạt động cho vay, giải pháp điều hành nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, ổn định mặt bằng lãi suất và giảm lãi suất cho vay, tiếp tục chủ trương tăng trưởng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tăng khả năng tiếp cận vốn qua đó góp phần hỗ trợ cho các doanh nghiệp và phát triển kinh tế. Cụ thể:

Về hoàn thiện khuôn khổ pháp lý hoạt động cho vay của TCTD: Ngày 30/12/2016 NHNN đã ban hành Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2017. Nội dung Thông tư 39 có nhiều điểm mới so với các quy định trước đây, trong đó không giới hạn mục đích vay vốn, đồng thời bổ sung thêm nhiều phương thức cho vay mới phù hợp với thực tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng.

Về điều hành tín dụng: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống năm 2017 là 21% phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức 6,7%, NHNN tiếp tục theo dõi sát tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với nền kinh tế của toàn hệ thống, tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên, vốn cho sản xuất, thực hiện mở rộng tín dụng hiệu quả gắn với đảm bảo chất lượng, an toàn vốn.

Về điều hành lãi suất: Trên cơ sở đánh giá diễn biến lạm phát có chiều hướng tăng chậm và có khả năng kiểm soát mục tiêu 4%, NHNN đã điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên và lãi suất điều hành của NHNN xuống 0,5%/năm nhưng không giảm lãi suất huy động. Hiện nay, lãi suất tối đa cho vay ngắn hạn bằng VNĐ đối với các lĩnh vực ưu tiên là 6,5%/năm.

Về điều hành tỷ giá: NHNN điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường; đồng thời kết hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, chủ động điều tiết thanh khoản VND hợp lý để hỗ trợ ổn định tỷ giá, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động trong môi trường ổn định, chủ động trong xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, phòng ngừa rủi ro tỷ giá.

Tích cực triển khai các giải pháp tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, như:

- Ngay từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 10/01/2017, trong đó chỉ đạo các TCTD ưu tiên tập trung vốn cho các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên; Làm việc trực tiếp với khách hàng vay vốn để tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng với khách hàng; Xây dựng các chương trình cho vay với lãi suất hợp lý nhằm đổi mới quy trình cho vay, đơn giản hóa thủ tục vay vốn, nâng cao khả năng thẩm định, nhanh chóng giải quyết nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay.

- Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp, ngày 28/7/2017 NHNN đã có Công văn số 5946/NHNN-TD chỉ đạo các TCTD tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp theo chỉ đạo của NHNN .

- Chỉ đạo các TCTD xây dựng quy trình thu thập, khai thác thông tin về đánh giá tín nhiệm, hoạt động của khách hàng để nâng cao hiệu quả thẩm định và đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng vay, qua đó tăng cường khả năng cho vay không có bảo đảm bằng tài sản nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Chỉ đạo TCTD triển khai các chương trình tín dụng đối với ngành, lĩnh vực như cho vay khuyến khích nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ, chính sách tín dụng giảm tổn thất trong nông nghiệp, tín dụng hỗ trợ nhà ở, …

- Đẩy mạnh triển khai Chương trình bình ổn thị trường tại các địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận vốn ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia chương trình, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, ổn định thị trường hàng hóa trên cả nước.

- Ban hành Thông tư 31/2016/TT-NHNN ngày 15/11/2016 cho phép các TCTD được tiếp tục cho vay bằng ngoại tệ đến 31/12/2017 đối với một số nhu cầu vốn giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp;

- Phối hợp với các Bộ, ngành trong việc trình Quốc hội ban hành và triển khai đồng bộ các chính sách trong Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ 1/1/2018.

2. Kết quả triển khai Chương trình Kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp hỗ trợ tăng trưởng tín dụng:

Thông qua việc triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và tín dụng đã góp phần đưa tín dụng toàn nền kinh tế tăng ngay từ đầu năm và kết quả 9 tháng đầu năm 2017 đã tăng 12,16% so với cuối năm 2016, là mức tăng trưởng khá cao so với một số năm gần đây. Trong đó, tín dụng nông nghiệp nông thôn tăng khoảng 17,6%, tín dụng đối với lĩnh vực công nghiệp tăng 17,75%, xây dựng tăng 19%, tín dụng lĩnh vực thương mại và dịch vụ tăng 18,1% so với cuối năm 2016. Dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đến cuối tháng 8 chiếm 21% dư nợ nền kinh tế, tăng 7,5% so với 31/12/2016. Tăng trưởng tín dụng đã hỗ trợ tích cực giúp GDP 9 tháng đầu năm tăng 6,41%, cao hơn nhiều so mức tăng 5,99% của 9 tháng đầu năm 2016.

Nhờ sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của cấp ủy chính quyền địa phương các cấp, đến cuối năm 2016 đã có gần 700 Hội nghị đối thoại giữa ngân hàng và các cấp chính quyền với doanh nghiệp được tổ chức tại 63 tỉnh, thành phố của cả nước và đã tháo gỡ khó khăn cho gần 75.000 doanh nghiệp với nhiều hình thức, cụ thể: Tổng số tiền các ngân hàng cam kết cho vay mới đạt khoảng 1.200.000 tỷ đồng với lãi suất cho vay mới phổ biến ở mức 6-8%/năm đối với các khoản vay ngắn hạn, 8-10%/năm đối với các khoản vay trung, dài hạn. Các ngân hàng thực hiện gia hạn nợ, cơ cấu lại kỳ hạn trả nợ, nâng hạn mức tín dụng, điều chỉnh giảm lãi suất cho các khoản vay cũ của khách hàng,… với dư nợ khoảng 88.000 tỷ đồng.

Riêng trong 9 tháng đầu năm 2017, đã có trên 300 buổi gặp gỡ, đối thoại giữa ngân hàng và doanh nghiệp được tổ chức. Qua đó, các ngân hàng cam kết cho vay các doanh nghiệp mới gần 570.000 tỷ đồng, và đã giải ngân hơn 550.000 tỷ đồng cho khách hàng doanh nghiệp; số tiền được gia hạn, cơ cấu lại kỳ hạn trả nợ là gần 30.000 tỷ đồng. Ngoài ra các ngân hàng còn áp dụng các hình thức hỗ trợ khác như giảm lãi suất cho vay đối với các khoản vay cũ cho các doanh nghiệp với tổng dư nợ được hỗ trợ gần 20.000 tỷ đồng.

Hệ thống các TCTD cũng đã tích cực đổi mới, đưa ra nhiều chương trình, sản phẩm tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp và hiện đang triển khai trên 70 chương trình tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó 15 chương trình áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Một số Chương trình nổi bật như: Vietinbank dành 120.000 tỷ đồng (với lãi suất ngắn hạn dưới 7%/năm và lãi suất trung dài hạn dưới 9%/năm) cho Chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp năm 2017 và 10.000 tỷ đồng cho Chương trình cho vay doanh nghiệp đầu tư sản xuất lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ TP HCM (các khoản vay trung dài hạn với lãi suất 8,8%/năm); Agribank dành 100.000 tỷ đồng cho Chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp sạch với lãi suất ưu đãi thấp hơn 1-1,5%/năm so với lãi suất cho vay nông nghiệp nông thôn của ngân hàng; Chương trình cho vay phát triển ngành y tế (30.000 tỷ đồng với lãi suất tối đa 7-8%/năm) và Chương trình Hợp tác phát triển ngành Công nghiệp và Công nghiệp hỗ trợ tại TP. HCM (10.000 tỷ đồng trong đó hạn mức cho vay lên tới 200 tỷ đồng/dự án) của Vietcombank; Gói tín dụng cho vay DNNVV (38.000 tỷ đồng với lãi suất ngắn hạn 7,2%/năm và dài hạn 8,7%/năm) và Gói Doanh nghiệp khởi nghiệp (1.500 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi 7,4%/năm) của NHTMCP Quân đội...

Như vậy, nhờ sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của cấp ủy chính quyền địa phương, Chương trình Kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp triển khai đã tạo sự gắn kết và mở rộng mối quan hệ đồng hành ngân hàng – doanh nghiệp, nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng cho doanh nghiêp, tạo động lực phát triển cho hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng và nền kinh tế nói chung. Thông qua Chương trình, các TCTD đã kịp thời nắm bắt thông tin, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trong quan hệ tín dụng bằng việc đối thoại trực tiếp, nhanh chóng giải quyết nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn vay với lãi suất hợp lý, giảm bớt những khó khăn về vốn và chi phí lãi vay giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai Chương trình còn một số khó khăn như:

Thứ nhất, một số doanh nghiệp chưa quan tâm tích cực tham gia Chương trình mặc dù gắn với quyền lợi của mình.

Thứ hai, một số chính quyền địa phương, sở, ban, ngành còn thiếu quan tâm, phối hợp, chưa kịp thời xử lý vướng mắc cho doanh nghiệp về các điều kiện kinh doanh như: chính sách đất đai, thuế,...

Thứ ba, xuất phát từ thực tế hầu hết doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong số đó, nhiều doanh nghiệp chưa đáp ứng được điều kiện vay vốn do phương án sản xuất kinh doanh thiếu khả thi, vốn chủ sở hữu, năng lực tài chính còn hạn chế, chưa đáp ứng dược điều kiện về vốn tự có, thông tin tài chính thiếu minh bạch, thiếu tài sản đảm bảo dẫn đến khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng của các doanh nghiệp còn hạn chế.

Thứ tư, hiệu quả đầu tư tín dụng đối với các doanh nghiệp chưa cao do phần lớn các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, trình độ quản lý và áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất kinh doanh còn hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn vay và khả năng trả nợ ngân hàng của doanh nghiệp.

Thứ năm, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa đồng bộ như chính sách bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa còn nhiều bất cập, chưa phát huy được hiệu quả trợ giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

Thứ sáu, tiến độ xử lý nợ xấu chậm, việc xử lý tài sản đảm bảo tiền vay khi doanh nghiệp không trả được nợ vay ngân hàng gặp nhiều khó khăn do: Hành lang pháp lý cho hoạt động xử lý nợ, thu hồi nợ xấu đặc biệt là trình tự, thủ tục liên quan đến khởi kiện, thi hành án để xử lý tài sản đảm bảo còn bất cập nên các ngân hàng có tâm lý thận trọng hơn khi cho vay.

3. Một số giải pháp triển khai có hiệu quả Chương trình Kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp:

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả của Chương trình Kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn và đáp ứng nhu cầu vốn vay cho sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, ngành ngân hàng tập trung vào một số giải pháp sau đây:

Một là, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt góp phần kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp; tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp tại Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết 19/NQ-CP và Nghị quyết 33/NQ-CP, từ đó hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ngân hàng.

Hai là, tiếp tục thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các tỉnh, thành phố trong việc triển khai Chương trình, kịp thời nắm bắt thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận vốn vay ngân hàng.

Ba là, chỉ đạo các TCTD đẩy mạnh triển khai Chương trình bằng việc tiếp tục rà soát, cải tiến quy trình cho vay, thủ tục vay vốn, nâng cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay; đồng thời, khuyến khích các TCTD phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng, trong đó có các sản phẩm tín dụng đặc thù cho các đối tượng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, các sản phẩm phòng ngừa rủi ro lãi suất và tỷ giá nhằm giúp doanh nghiệp chủ động về vốn, tăng cường khả năng phòng ngừa rủi ro.

Bốn là, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong hoàn thiện và triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được quy định trong Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là chính sách về bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn TCTD, Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; xây dựng và hoàn thiện các Nghị định hướng dẫn Luật để bảo đảm sự đồng bộ ngay sau khi Luật có hiệu lực.

4. Kiến nghị, đề xuất:

Để Chương trình Kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp tiếp tục phát huy hiệu quả, NHNN đề nghị:

- UBND các tỉnh, thành phố: Tiếp tục chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với ngành Ngân hàng trong triển khai Chuơng trình Kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp; Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục giao dịch bảo đảm và các thủ tục hành chính liên quan nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhanh chóng hoàn tất hồ sơ vay vốn ngân hàng; Tích cực triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Luật hỗ trợ DNNVV và hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương; Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi hành án và quá trình xử lý tài sản đảm bảo đối với các tài sản đã có quyết định thi hành án, hỗ trợ các TCTD trong việc thu hồi vốn.

- Các TCTD: Đưa nội dung Chương trình Kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp vào kế hoạch hoạt động hàng năm cho chi nhánh. Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục vay vốn, đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng và dịch vụ ngân hàng, tiết giảm chi phí hoạt động để có điều kiện giảm lãi suất cho vay trong khuôn khổ của chương trình và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp khi tiếp cận vốn vay và các dịch vụ ngân hàng.

- Các Bộ, ngành liên quan: sớm hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Luật Hỗ trợ DNNVV, bảo đảm các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được triển khai đồng bộ ngay sau khi Luật có hiệu lực, đặc biệt là hoàn thiện chính sách về bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn theo hướng phù hợp với thực tiễn, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn vay ngân hàng để phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Về phía doanh nghiệp: Cần tiếp tục hoàn thiện, nâng cao trình độ quản lý, tăng cường áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh tích lũy vốn; Tuân thủ quy định của pháp luật và chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực để nâng cao uy tín đối với các tổ chức tín dụng; Tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị của sản phẩm, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng kiểm soát dòng tiền và tình hình tài chính của doanh nghiệp trong quá trình vay vốn.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN trong tiếp cận nguồn vốn ngân hàng tại chuyên mục DIỄN ĐÀN TÀI CHÍNH của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Từ khóa
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích