Chủ đề: giá vàng miếng SJC

giá vàng miếng SJC, cập nhật vào ngày: 18:10, 28/01/2021

1 2 3 4 5 6

Hải Phòng: Gắn cây táo với phát triển du lịch

Với việc đưa giống táo “muối” đặc sản trồng thành giàn, người dân phường Bàng La, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng quyết tâm đưa nông nghiệp địa phương phát triển, gắn bó chặt chẽ với du lịch.