Giá trị gia đình, bản sắc dân tộc

Enternews.vn Tôn vinh giá trị gia đình chính là tôn vinh bản sắc dân tộc - Đó là chia sẻ của bà TRẦN TUYẾT ÁNH - Vụ trưởng Vụ Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) nhân Ngày Gia đình Việt Nam.

Bà Ánh chia sẻ: trong những chuẩn mực của một xã hội tốt đẹp là ở xã hội ấy phải có nhiều mái ấm gia đình hạnh phúc. Hạnh phúc gia đình được bồi đắp từ những giá trị nhân văn, mà ở đó có đầy đủ các mối quan hệ được tiếp nối theo chiều dài của thời gian và gắn với sự phát triển xã hội. Tình yêu thương từ các mối quan hệ trong gia đình là nền tảng bền vững, là điểm tựa, tạo sự lan tỏa những điều tốt đẹp nhất trong dòng tộc, cộng đồng và toàn xã hội.

- Thưa bà, Gia đình Việt Nam như bà chia sẻ chính là nét son khẳng định chuẩn mực của xã hội tốt đẹp?

Đã gần 20 năm nay, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 được tuyên truyền sâu rộng hơn, đã trở thành một ngày kỷ niệm quan trọng của nhiều gia đình, gắn với văn hóa ứng xử trong gia đình, với trách nhiệm xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc.

Năm nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục hướng dẫn tổ chức các hoạt động truyền thông, các sự kiện văn hóa gia đình theo chủ đề “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”.
Từ Trung ương tới địa phương, nhiều Bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có chỉ đạo triển khai các hoạt động thiết thực như tôn vinh các gia đình tiêu biểu trong đó có các gia đình trẻ, các gia đình cao niên, gia đình khuyết tật; các hoạt động từ thiện, nhân đạo, thăm hỏi động viên và tổ chức các hội thi về văn hóa ứng xử trong gia đình, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, về tiêu chí ứng xử trong gia đình; vận động và khuyến khích các gia đình Việt Nam tổ chức bữa cơm đoàn viên, bữa cơm sum họp.
Hoạt động Ngày Gia đình Việt Nam được xã hội hóa tốt hơn với sự vào cuộc của nhiều cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, các dòng họ, gia đình.
 
Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”là chủ đề xuyên suốt từ năm 2014 trở lại đây nhân dịp Ngày Gia đình Việt Nam.

Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” là chủ đề xuyên suốt từ năm 2014 trở lại đây nhân dịp Ngày Gia đình Việt Nam.

Trong giai đoạn tiếp theo, với chức năng nhiệm vụ của cơ quan tham mưu, giúp Chính phủ quản lý nhà nước về gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, các văn bản, đề án trong giai đoạn 2010-2020. Trên cơ sở đó sẽ cùng các cơ quan liên quan xây dựng đề xuất hoàn thiện chính sách cho giai đoạn 2020- 2030. Định hướng trong thời gian tới là tập trung vào công tác xây dựng văn hóa gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

- Được biết, Vụ Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã xây dựng Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình hiện nay. Bà có thể phân tích rõ hơn mục tiêu của bộ tiêu chí này?

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng và ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình (Quyết định số 4843/QĐ-BVHTTDL ngày 08/12/2017).

Mục tiêu của bộ tiêu chí nhằm góp phần xác định và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; củng cố ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước. Không những vậy, chúng tôi cũng mong muốn thông qua bộ tiêu chí để ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội; nâng cao nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình hướng tới sự ổn định, văn minh cho toàn xã hội.

Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”là chủ đề xuyên suốt từ năm 2014 trở lại đây nhân dịp ngày gia đình việt nam, được truyền thông mạnh mẽ, đã lan tỏa và nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của hàng triệu triệu gia đình. bữa cơm là cầu nối của sự vun đắp tình cảm gia đình, của sự chia sẻ và yêu thương, trao truyền và tiếp thu các giá trị văn hóa.

Tiêu chí Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ được áp dụng chung cho các thành viên trong gia đình. Các tiêu chí cụ thể, bao gồm: Tiêu chí ứng xử vợ chồng: Chung thủy, nghĩa tình; Tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu:
Gương mẫu, yêu thương; Tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà: Hiếu thảo, lễ phép; Tiêu chí ứng xử của anh, chị, em: Hòa thuận, chia sẻ.

Bộ tiêu chí hiện nay đã được thực hiện thí điểm tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp lựa chọn thí điểm 12 tỉnh, thành đại diện cho các vùng văn hóa, gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Quảng Ninh, Thái Bình, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Bình Thuận, An Giang.

Bộ Tiêu chí từng bước được các địa phương triển khai với nhiều sáng tạo, được hàng chục ngàn gia đình đăng ký thực hiện, đang dần tạo nên sự chuyển biến trong nhận thức và hành động góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững. Năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tổng kết hoạt động thí điểm và định hướng nhiệm vụ, giải pháp cho việc hoàn thiện, áp dụng thực hiện Bộ tiêu chí, tiếp tục đẩy mạnh truyền thông vận động các gia đình Việt Nam thực hiện.

- Theo bà, “hạt nhân gia đình” cần thay đổi ra sao trong tiến trình thay đổi của đất nước?

Tôn vinh giá trị gia đình là tôn vinh giá trị dân tộc.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Người khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình”.

Theo Người: Một gia đình mới, một gia đình tốt là một gia đình mà trong đó các thành viên trong gia đình phải biết yêu thương, tôn trọng lẫn nhau, chia sẻ những khó khăn trong công việc cùng nhau, nam nữ bình đẳng. Phải đề cao và tôn trọng người phụ nữ.

Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm công tác chăm lo xây dựng gia đình bằng nhiều chủ trương, chính sách cụ thể, thể hiện quan điểm: Muốn có một xã hội phát triển lành mạnh thì trước hết từng “tế bào” phải phát triển bền vững. Gia đình không chỉ là “tế bào” tự nhiên mà còn là một đơn vị kinh tế của xã hội. Gia đình không chỉ giữ vai trò nền tảng, tế bào của xã hội, mà còn là môi trường quan trọng, trực tiếp giáo dục nếp sống, hình thành nên nhân cách con người.

Gia đình giữ vai trò đặc biệt quan trọng tới số lượng, chất lượng dân số và cơ cấu dân cư của quốc gia.

Gia đình không chỉ dừng lại ở việc duy trì nòi giống, mà quan trọng hơn, gia đình phải trở thành môi trường tốt, đầu tiên để giáo dục nếp sống, hình thành nhân cách con người, giáo dục nhân cách của trẻ em.

- Trong giai đoạn hiện nay, doanh nhân đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế. Theo bà, sự thành công, bền vững của các gia đình doanh nhân có tác động tới công tác xây dựng gia đình ở Việt Nam ra sao?

Cùng với những nỗ lực, vượt qua nhiều áp lực - đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân đã và đang tạo giá trị lớn cho xã hội, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển đất nước. Chúng tôi được biết, nhiều doanh nghiệp chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nhiều gia đình doanh nhân đặc biệt coi trọng giáo dục đạo đức trong gia đình, kế thừa và tạo dựng nếp nhà và từ đó tạo dựng nên truyền thống văn hóa gia đình, văn hóa doanh nhân.

Chúng tôi cũng cảm nhận rằng, bên cạnh những thuận lợi, doanhnghiệp, doanh nhân Việt Nam còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trên thương trường, và cả khó khăn, thách thức trong chính gia đình mình. Từ tính chất công việc và môi trường làm việc, họ là những người dễ chịu sự tổn thương vì sự mất cân bằng, thiếu ổn định và bền vững trong các mối quan hệ của thành viên gia đình.

Thành công của doanh nghiệp, doanh nhân không thể thiếu sự đóng góp, sự hậu thuẫn quan trọng của gia đình. Đó là nền tảng của sự phát triển bền vững của nhiều thế hệ gia đình doanh nhân, doanh nghiệp gia đình. Sự thành công, tạo giá trị cho đất nước của các gia đình doanh nhân, doanh nghiệp gia đình chắc chắn có tác động lớn, không chỉ ở lĩnh vực kinh tế, mà ảnh hưởng của họ còn tạo nên những giá trị văn hóa tốt đẹp, định hướng, truyền cảm hứng tích cực tới cộng đồng xã hội, nhiều dòng họ và nhiều gia đình.

Chúng tôi hy vọng doanh nghiệp gia đình – gia đình doanh nhân cùng chúng tôi phát huy những thuận lợi, chia sẻ những khó khăn đóng góp cho công tác gia đình, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam ổn định, phát triển.

- Xin cảm ơn bà!

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Giá trị gia đình, bản sắc dân tộc tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích