CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN: Cơ hội nào cho Việt Nam trong các FTA thế hệ mới?

Về kinh tế thế giới và cơ hội cho Việt Nam trong các FTA thế hệ mới - TS Phạm Sỹ Thành, Giám đốc chương trình nghiên cứu Chiến lược Mekong – Trung Quốc, Học viện nông nghiệp Việt Nam.