GAET hợp tác bền lâu, cùng nhau phát triển

Enternews.vn “Hợp tác bền lâu, cùng nhau phát triển” đã trở thành châm ngôn và triết lý hoạt động của Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng (GAET)/ Bộ Quốc phòng.

Trong đó chữ “Tín” trong đạo đức kinh doanh chính là một chuẩn mực để cam kết hợp tác trong hoạt động đối nội và đối ngoại của doanh nghiệp.

 Thượng tướng Bế Xuân Trường - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tá Phan Tiến Thọ - Tổng giám đốc TCT tại gian hàng triểm lãm sản phẩm quốc phòng Việt Nam tại Indonesia.p/

Thượng tướng Bế Xuân Trường - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tá Phan Tiến Thọ - Tổng giám đốc TCT tại gian hàng triểm lãm sản phẩm quốc phòng Việt Nam tại Indonesia.

Đó là chia sẻ của Thượng tá Phan Tiến Thọ - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng (GAET).

Xác định lợi thế

Thượng tá Phan Tiến Thọ cho rằng, với mục tiêu xây dựng Tổng công ty GAET là doanh nghiệp Quốc phòng – an ninh, hoạt động chuyên nghiệp, có uy tín, có khả năng cạnh tranh cao, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước, đáp ứng tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Trong vai trò là người điều hành cao nhất của doanh nghiệp, Thượng tá Phan Tiến Thọ đã xác định tầm nhìn và hoạch định chiến lược phát triển, trong đó xác định nội lực là yếu tố quyết định. Ưu tiên tập trung đầu tư những ngành nghề có triển vọng phát triển, có khả năng cạnh tranh cao như hoạt động thương mại quân sự, xuất nhập khẩu trang thiết bị, vũ khí quân sự, cung ứng trang thiết bị phục vụ cho hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Nam Xu-Đăng, chuyển giao dây chuyền công nghệ, kinh doanh, cung ứng vật liệu nổ công nghiệp trọn gói; thực hiện dịch vụ nổ mìn... Cơ cấu lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hợp lý, từng bước áp dụng chuẩn mực quản trị tiên tiến, công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Gate còn luôn quan tâm đầu tư nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công việc… Đồng thời, Tổng Công ty cũng nâng cao hiệu quả và tính cạnh tranh của các ngành nghề kinh doanh khác như Rà phá bom mìn, đào tạo nghề, xuất nhập khẩu lao động, vận tải, thương mại dịch vụ, sản xuất cơ khí, hòm hộp bao bì… nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp, hướng tới mục tiêu là sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, đảm bảo tốt việc làm và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Là một doanh nghiệp quốc phòng an ninh, 57 năm qua, GAET luôn làm tốt nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh, góp phần rút ngắn quá trình hiện đại hóa Quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng, tăng cường sức mạnh quân sự, tiềm lực quốc phòng, là cơ sở để bảo vệ Tổ quốc từ xa, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế tạo điều kiện để đất nước ngày càng phát triển bền vững.

Ông tâm sự, thành tựu mà GAET đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển không đến từ một cá nhân nào, mà là sự đóng góp công sức của lớp lớp thế hệ cán bộ, công nhân viên, người lao động qua các thời kỳ. Chính tinh thần đoàn kết và sức mạnh tập thể đã giúp GAET vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Bản thân tôi cũng như bất cứ ai, dù ở vị trí công tác nào cũng phải luôn nỗ lực cống hiến, làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao nhất cho những chặng đường phát triển tiếp theo của GAET. Trên nền tảng truyền thống được kế thừa, vốn tri thức và kinh nghiệm thực tiễn, chúng tôi cần có tư duy mới, nhãn quan mới, cách làm mới; luôn năng động, sáng tạo, chung sức đồng lòng vì sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng, Quân đội và đất nước trong thời kỳ mới. Tài sản lớn nhất của GAET chính là niềm tin, sự ghi nhận và trân trọng của cộng đồng.

Vì lợi ích cộng đồng

Kinh doanh không chỉ đem lại lợi nhuận cho GAET, đảm bảo đời sống cho các thành viên mà còn vì lợi ích của đất nước, quân đội và toàn xã hội. Cụ thể hóa chủ trương, định hướng lâu dài của Bộ Quốc phòng, GAET đã tập trung đẩy mạnh hoạt động Thương mại quân sự, tập trung vào 3 lĩnh vực chính, đó là: Thực hiện mua sắm trang, thiết bị mới, hiện đại phục vụ cho quân đội huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; chuyển giao công nghệ, sửa chữa, cải tiến, nâng cấp vũ khí, trang bị và khí tài quân sự và là đơn vị tiên phong trong xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp quốc phòng do Việt Nam sản xuất góp phần quan trọng trong thực hiện chiến lược quốc phòng bảo vệ Tổ Quốc từ sớm, từ xa.

Thượng tá Phan Tiến Thọ cho biết, Tổng Công ty là đơn vị duy nhất của Quân đội, và là một trong hai đơn vị trong cả nước được Nhà nước cho phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, đảm bảo cung ứng cho các công trình giao thông vận tải, thủy lợi, thủy điện trong thời kỳ CNH đất nước đồng thời xây dựng phòng thủ cho các công trình biển đảo, dự trữ quốc phòng, dự trữ quốc gia…

Một số công trình trọng điểm quốc gia đã được Tổng công ty GAET cung ứng Vật liệu nổ công nghiệp và xây dựng thành công như: hầm đường bộ đèo Hải Vân, dự án thuỷ điện Sơn La, dự án thuỷ điện Đồng Nai 3, dự án thuỷ điện Đồng Nai 4, công trình đường Hồ Chí Minh... Đặc biệt trong những năm gần đây, Tổng công ty GAET chú trọng nâng cao năng lực cung cấp vật liệu nổ công nghiệp làm dịch vụ cho ngành dầu khí và dịch vụ nổ mìn trọn gói. Điều này thể hiện sự nhạy bén, sáng tạo trong kinh doanh của lãnh đạo Tổng công ty, cũng như tạo ra sự đột phá, nét khác biệt của những người lính trên mặt trận kinh tế.

Đối với hoạt động Đào tạo nghề và xuất nhập khẩu lao động, GAET chủ trương gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm với các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, ưu tiên đào tạo quân nhân xuất ngũ theo quyết định 121/TTg của Thủ tướng Chính phủ và lao động nghèo ở các vùng nông thôn chương trình 30A của Chính phủ về việc đưa người lao động tại 62 huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2010-2020, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tham gia hiệu quả vào công tác hậu phương quân đội, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội tại các địa phương. Trong những năm qua, GAET đã hỗ trợ xây dựng tặng nhà “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội” , “Ngôi nhà 100 đồng”, các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa… và ủng hộ các hoạt động xã hội, từ thiện với số tiền hàng tỷ đồng mỗi năm.

Tái cơ cấu doanh nghiệp

Thực hiện Quyết định của Bộ Quốc phòng phê duyệt Đề án Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật CNQP đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, GAET đã chủ động hoạch định lại chiến lược, xác định phương hướng sản xuất, kinh doanh; cơ cấu lại ngành nghề, sắp xếp, kiện toàn lại các cơ quan, đơn vị trực thuộc; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phù hợp với điều kiện mới của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Theo Thượng tá Phan Tiến Thọ, vấn đề quyết định đến thành công trong quá trình cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy đó chính là tập trung vào lĩnh vực then chốt, những ngành nghề thế mạnh, có khả năng cạnh tranh cao của doanh nghiệp.

Theo đó, GAET đã thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp như: Tập trung phát triển hoạt động thương mại quân sự và kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp; đẩy mạnh các ngành nghề kinh doanh có lợi thế và khả năng cạnh tranh trên thị trường, lược bớt những ngành nghề kinh doanh không có lợi thế; quyết liệt trong công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp theo hướng rút gọn các cơ quan, đơn vị trực thuộc hoạt động không hiệu quả, gắn với điều chỉnh tổ chức, lực lượng trong đơn vị; nghiên cứu sáp nhập, cơ cấu lại các đơn vị có cùng chức năng, ngành nghề nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tập trung, bảo đảm vốn đầu tư... Tổng công ty trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời thực hiện nhiệm vụ dẫn dắt, định hướng và kiểm soát chặt chẽ các đơn vị thành viên thông qua chiến lược kinh doanh, tài chính, nhân sự chủ chốt, đầu tư, đào tạo, cải tiến công nghệ. Các đơn vị thành viên được tổ chức tinh gọn và có sự liên kết chặt chẽ để cù

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết GAET hợp tác bền lâu, cùng nhau phát triển tại chuyên mục Doanh nghiệp của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích