Chủ đề: Đường sắt Việt Nam

Đường sắt Việt Nam, cập nhật vào ngày: 23:53, 06/03/2021

1 2 3 4

Tạo môi trường để "đại bàng nội" tự chủ và phát triển

Chương trình "làm tổ cho Đại bàng nội" diễn ra chiều 5/3 tại TP Hạ Long, Quảng Ninh đã bàn về các giải pháp nhằm dọn đường cho khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam tiếp tục bứt phá trong bối cảnh mới.